PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1995/48/2

PRO MEMORIA - PRZYCZYNEK DO HISTORII UROLOGII POLSKIEJ
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch
LEKARZ JÓZEF HEJNAR, SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I UROLOGII - 1927-1994
Jarosław Żarów
BADANIE URODYNAMICZNE DZIECI Z IDIOPATYCZNYM MOCZENIEM NOCNYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Piotr Radziszewski
WPŁYW KRUSZENIA KAMIENI NERKOWYCH FALĄ WSTRZĄSOWĄ WYZWALANĄ POZAUSTROJOWO (ESWL) NA GENERACJĘ ENDOTELINY (ET) W ASPEKCIE ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Tomasz Ferenz, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Leszek Pęczek, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
MIEJSCE URETEROLITOTOMII WE WSPÓŁCZESNYM LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Ewa Koźmińska, Krzysztof Pych, Nagib Elghawi, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
OCENA WYNIKÓW OPERACJI SPODZIECTWA PRĄCIOWEGO ZMODYFIKOWANYM SPOSOBEM MUSTARDE'A
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Maciej Stronczak
EMBOLIZACJA TĘTNIC BIODROWYCH WEWNĘTRZNYCH I TĘTNIC PĘCHERZOWYCH W PÓŹNYCH OKRESACH NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Paweł Rakowski, Bolesław Kuzaka
WYNIKI LECZENIA TORBIELI NEREK METODĄ NAKŁUCIA PRZEZSKÓRNEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Jacek Niezabitowski, Elżbieta Jezierska, Jacek Tereszkiewicz
DIAGNOSTYCZNA WARTOŚĆ PROSTAGLANDYNY El W PORÓWNANIU Z TESTEM PAPAWERYNOWYM W DIAGNOSTYCE IMPOTENCJI
Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski
PRZEZSKÓRNE USUWANIE KAMIENI Z POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO I GÓRNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Nagib Elghawi, Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
PRÓBA OCENY STANU UKŁADU MOCZOWEGO CHŁOPCÓW W WIEKU 7-14 LAT NA PODSTAWIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH WYKONANYCH W WYBRANEJ LOSOWO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Andrzej Wronczewski, Marek Mackiewicz, Krzysztof Kwela
MYXOSARCOMA - RZADKI PRZYPADEK POZAJĄDROWEGO GUZA WORKA MOSZNOWEGO
Jędrzej Michalec, Roman Pykało
MASYWNY KRWIOMOCZ NA TLE WRZODU HUNNERA
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Ferdynand Tyloch, Maria Kotschy
RZADKI PRZYPADEK ZAPALNEGO GUZA POWSTAŁEGO W PRZETRWAŁYM MOCZOWNIKU U 62 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Ryszard Prędki, Piotr Nowakowski, Zbigniew Kwias
ZAMKNIĘTY URAZ JAMY BRZUSZNEJ Z PĘKNIĘCIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO I ESICY
Zbigniew Tański, Jerzy Olszewski, Zbigniew Jarząbek, Maciej Truszkowski
METODA BOLLACKA I JACQMIN W USUNIĘCIU CZOPU NOWOTWOROWEGO SIĘGAJĄCEGO PRZEDSIONKA SERCA U CHOREJ NA RAKA NERKI
Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski, Edward Wirzman, Jacek Guzewicz
SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU W DUBLINIE
Tomasz Demkow
SPRAWOZDANIE ZE STAŻU KLINICZNEGO W INSTYTUCIE UROLOGII UNIWERSYTETU W PADWIE
Witold Woźniak
SPRAWOZDANIE Z II KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO KOPENHAGA 2-5 VI 1994 r.
Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz
SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU "FLORIDA" W GA1NESVILLE (USA)
Romuald Zdrojowy