PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2004/57/2a

VII Sesja plakatowa - nowotwory (piątek, 25.06.2004)

PVII-3: Nowotwory jądra rozpoznane w latach 1986-2003 w materiale Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Łodzi
Piotr Lipiński, Marek Sosnowski
PVII-4: Powikłania po limfadenektomii pachwinowej u chorych leczonych na raka prącia
Tomasz Kalinowski, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Tomasz Chwaliński, Wojciech Rogowski, Tomasz Wiśniewski
PVII-5: Stężenie 8-OHDG u chorych na raka pęcherza moczowego, leczonych wlewkami dopęcherzowymi z zawiesiny prątka BCG
Piotr Kaczmarek, Jerzy Niemirowicz, Jan Błaszczyk, Paweł Fijałkowski, Piotr Kowalski, Zbigniew Baj
PVII-5: Stężenie 8-OHDG u chorych na raka pęcherza moczowego, leczonych wlewkami dopęcherzowymi z zawiesiny prątka BCG
Piotr Kaczmarek, Jerzy Niemirowicz, Jan Błaszczyk, Paweł Fijałkowski, Piotr Kowalski, Zbigniew Baj
PVII-6: Chemioterapia drugiego rzutu z zastosowaniem gemcytabiny w leczeniu pacjentów z rakiem przejściowokomórkowym z przerzutami
Grażyna Poniatowska, Iwona Skoneczna, Bożena Sikora, Agnieszka Chaładaj, Karol Nietupski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Ewa Kraszewska, Małgorzata Tacikowska, Roman Sosnowski
PVII-7: Wpływ zakresu limfadenektomii biodrowo-zasłonowej na wyniki leczenia raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego u pacjentów poddanych cystektomii i uzupełniającej chemioterapii
Agnieszka Chaładaj-Kujawska, Iwona Skoneczna, Grażyna Poniatowska, Bożena Sikora, Karol Nietupski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Ewa Kraszewska, Małgorzata Tacikowska, Marcin Ligaj
PVII-1: Częstość występowania zmian nowotworowych pochodzących z komórek płciowych w relacji do innych uszkodzeń nabłonka plemnikotwórczego w grupach ryzyka nowotworów jądra
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Elżbieta Oszukowska, Marek Sosnowski, Wojciech Kuzański, Jan Plaża, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula
PVII-2: Rozpoznanie wewnątrzkanalikowego raka jądra i jego leczenie u mężczyzny z dysgenezją gonad
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula

VIII Sesja plakatowa - andrologia i niepłodność (piątek, 25.06.2004)

PVIII-1: Badania przesiewowe urologiczno-andrologiczne mężczyzn po 40. roku życia. Część druga: badania ukierunkowane na ocenę zaburzeń erekcji
Sławomir Dutkiewicz
PVIII-2: Zależność między występowaniem zespołu andropauzalnego a stopniem nasilenia dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn po 50. roku życia
Michał Jałoszewski, Michał Soczawa, Marcin Słojewski
PVIII-3: Ocena zaburzeń seksualnych u kobiet
Andrzej Łęcki
PVIII-4: Udane zastosowanie techniki podwójnego mrożenia (plemniki oraz zarodki) w protokole ICSI-TESA - opis przypadku
Jan Karol Wolski, Katarzyna Kozioł, Krzysztof Papis, Piotr Lewandowski, Hanna Marszał, Bogdan Biarda, Przemysław Kluge

IX Sesja plakatowa - techniki chirurgiczne i kamica moczowa (piątek, 25.06.2004)

PIX-1: Wyniki laparoskopowego leczenia żylaków powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka
PIX-2: Odległy wynik leczenia pourazowego priapizmu u sześcioletniego chłopca
Joanna Broda, Tomasz Jakubczyk, Bartosz Dybowski, Artur Wojciechowski, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
PIX-3: Operacja psoas hitch u dorosłych
Mieczysław Koziarski, Przemysław Szostek, Roman Sosnowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
PIX-4: Definitywne przetoki moczowa i kałowa w leczeniu rozłegłych popromiennych i nowotworowych przetok pęcherzowo-pochwowo-odbytniczych
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Maciej Gruszczyński
PIX-5: Nowe zjawisko ery endourologii - kamienie śródmiąższowe nerki, kamienie przynerkowe i okołomoczowodowe
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Piotr Kryst, Jacek Judycki, Andrzej Borkowski
PIX-6: Kruszenie złogów kamiczych w górnych drogach moczowych przy użyciu lasera holmowego
Roman Łesiów, Zbigniew Purpurowicz, Marek Żabiński, Zbigniew Kantyka, Anna Fabisiewicz-Knobloch
PIX-7: Wpływ „szwów Walsha” na trzymanie moczu po radykalnej prostatektomii z powodu raka gruczołu krokowego
Dariusz Perkowski, Kazimierz Krajka, Marcin Matuszewski

Sesja adeptów urologii - sesja referatowa (czwartek, 24.06.2004)

ARI-1: Ocena zmian hemodynamicznych wzwodu prącia u mężczyzn po prostatektomii radykalnej
Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski
ARI-2: Czynniki rokownicze przy raku pęcherza moczowego - na podstawie doświadczeń jednego ośrodka w grupie 201 pacjentów po radykalnej cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
ARI-3: Cystektomia bez podwiązki
Tomasz Borkowski, Cezary Torz, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
ARI-4: Naciekanie układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) w raku nerkowokomórkowym
Imad Mohtar, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek
ARI-5: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
ARI-6: Monitorowanie absorpcji płynu irygacyjnego w czasie elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza z zastosowaniem etanolu
Marek Jeromin, Marek Sosnowski
ARI-7: Znaczenie efektu placebo i efektu nocebo w badaniach nad skutecznością farmakologicznego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz
ARI-8: Nauka szycia laparoskopowego
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski
ARI-9: Zmienność parametrów nasienia w kolejnych ejakulacjach
Elżbieta Oszukowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula
ARI-10: Ocena wpływu płynu płuczącego, używanego do zabiegów przezcewkowych, na proces odparowania tkanki, występujący w czasie przezcewkowej waporyzacji gruczolaka stercza (EVAP)
Tomasz Szopiński, Piotr Chłosta, Grzegorz Kata, Andrzej Borówka
ARI-11: Plastyka ściany pęcherza moczowego szczura z użyciem łaty zbudowanej in vitro
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Jan Sir, Bartosz Misterek, Bartosz Nadolski
ARI-12: Zmienność ekspresji receptorów odpowiedzialnych za indukcję apoptozy u chorych z łagodnym rozrostem stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Robert Dębski, Przemysław Gałązka, Katarzyna Wysocka, Zdzisław Skok, Mariusz Wysocki
ARI-13: Wartość prognostyczna aneuploidii, frakcji fazy S i frakcji proliferacyjnej w raku nerki
Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Anna Kołodziej, Danuta Duś, Bartosz Małkiewicz, Jarosław Kasprzak, Krzysztof Dudek

Sesja adeptów urologii - I sesja plakatowa (czwartek, 24.06.2004)

API-1: Biopsja saturacyjna prostaty w znieczuleniu lokalnym - doświadczenia własne
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
API-2: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski
API-3: Charakterystyka kliniczna uwarunkowanych dziedzicznie i sporadycznych raków gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
API-4: Doświadczenia własne w chirurgicznym leczeniu guzów nerek ze skrzepliną w żyle głównej dolnej, sięgającą do prawego przedsionka serca dolnej, sięgającą do prawego przedsionka serca
Barbara Dobrowolska, Jerzy Sadowski, Wacław Lipczyński, Krzysztof Wierzbicki, Zygmunt Dobrowolski
API-5: Leczenie zaawansowanego lub/i wieloogniskowego raka jedynej nerki - radykalna nefrektomia i dializoterapia
Michał Bryczkowski, Zbigniew Wolski, Maciej Gruszczyński
API-6: Porównawcza ocena bipolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza. Doniesienie wstępne
Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
API-7: Analiza funkcji seksualnych u mężczyzn ze stwardnieniem plastycznym prącia
Tomasz Jakubczyk, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Artur Wojciechowski, Marek Gołębiowski, Andrzej Borkowski
API-8: Zastosowanie USG w ocenie zmian morfologicznych i czynnościowych zachodzących w ciałach jamistych w przebiegu stwardnienia plastycznego prącia
Tomasz Jakubczyk, Artur Wojciechowski, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Marek Gołębiowski, Andrzej Borkowski
API-9: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, towarzyszących nadreaktywności wypieracza pęcherza moczowego, stwierdzanych w badaniu urodynamicznym
Paweł Szalecki, Piotr Radziszewski, Bartosz Dybowski, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
API-10: Ocena wpływu wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej
Igor Frulenko, Krzysztof Safranow, Andrzej Sikorski
API-11: Zastosowanie ileocystoplastyki w leczeniu chirurgicznym zwłóknienia zaotrzewnowego
Urszula Trykozko, Jędrzej Michalec, Jacek Judycki, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
API-12: Powikłania po ureterorenoskopii wymagające operacji naprawczej
Michał Szymański, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Cezary Szcześniak, Przemysław Szostek, Andrzej Borówka
API-13: Zastosowanie cewnika Fogarty'ego w ureteroskopowej litotrypsji pneumatycznej
Mieczysław Gałęzia, Przemysław Woźniak, Paweł Kieres, Arkadiusz Zapała, Lech Sobański
API-14: Wykorzystanie taśmy trans obturator tape (obtape) w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Doniesienie wstępne
Magdalena Mikulska-Jovanović, Zbigniew Wolski
API-15: Występowanie mutacji genu BRCA1 wśród polskich chorych z rakiem gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Andrzej Sikorski
API-16: Wpływ Ambroksolu, kapsaicyny i dimetylosulfotlenku na wyizolowaną ścianę pęcherza moczowego
Tomasz Drewa, Tomasz Tyrakowski, Zbigniew Wolski, Natalia Młodzik, Piotr Karwowski, Przemysław Gałązka, Bartosz Misterek, Łukasz Pokrywka
AP-17: Powstawanie złogów hipoksantynowych w wyniku stosowania Ambroksolu (ABX) parenteralnie u szczurów
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Przemysław Gałązka, Hanna Pachnowska, Katarzyna Wysocka, Magdalena Mikulska-Jovanović
AP-18: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w nowotworach układu moczowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Marian Sulik, Tomasz Domel, Tadeusz Werel
AP-19: Tętniaki gałęzi międzypłatowej dolnej tętnicy nerkowej lewej jako przyczyna masywnego krwiomoczu. Opis przypadku
Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Krzysztof Pliszek, Marek Dybczak

Sesja - transplantologia (piątek, 25.06.2004)

SI-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński
SI-2: Przeszczepienie nerki z odprowadzeniem moczu do pętli Brickera - doświadczenie własne
Andrzej Chmura, Andrzej Borkowski, W. Rowiński, Piotr Radziszewski
SI-3: Leczenie wczesnych i późnych powikłań moczowych po przeszczepieniu nerki - materiał własny
Andrzej Chmura, W. Rowiński, J. Wałaszewski, Maciej Czaplicki
SI-4: Przeszczepianie nerek w materiale własnym
Agnieszka Skrzypek, Barbara Krauze, Jerzy Żurek, Andrzej Święs, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna, Józef Matych

Sesja historyczna (piątek, 25.06.2004)

SH-1: Józef Dietl (1804 -1878) - jego wkład w rozwój medycyny i zasługi dla urologii
Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska
SH-2: History of urology in Estonia
Gennadi Timberg, Andres Kotsar
SH-3: Wkład chirurgów polskich w rozwój nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i operacji rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego
Roman Sosnowski, Andrzej Borówka, Tomasz Demkow

II Sesja plakatowa - bph, prostatitis (piątek, 25.06.2004)

PII-1: Ocena przydatności doksazosyny GITS (gastrointestinal therapeutic system) w znoszeniu dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych o typie podrażnieniowym u chorych poddanych elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza
Piotr Chłosta, Grzegorz Kata, Tomasz Szopiński, Ireneusz Szymański, Rafał Kmieciak, Andrzej Borówka
PII-2: Przydatność przezrektalnego ultrasonograficznego wyznaczania stopnia rozwarcia cewki sterczowej w trakcie leczenia Doxazosyną, chorych z łagodnym rozrostem stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima
PII-3: Leczenie fizykalne przewlekłego bezbakteryjnego zapalenia stercza i prostatodynii z użyciem lasera biostymulacyjnego - studium wstępne
Przemysław Szostek, Mieczysław Koziarski, Michał Szymański, Cezary Szcześniak, Andrzej Borówka
PII-4: Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania utajonej infekcji chlamydialnej gruczołu krokowego
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Robert Kozłowski

III Sesja plakatowa - rak stercza (piątek, 25.06.2004)

PIII-1: Alpha-methaylcayl-coa racemaza w raku stercza
Ryszard Maranda, Piotr Marks, Bogusław Olborski, Hanna Romańska, Gordon W. H. Stamp, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani
PIII-2: Ocena współczynnika korelacji naczyniowo-zrębowej u chorych z łagodnym rozrostem stercza i rakiem stercza w ocenie ultrasonografii doodbytniczej w prezentacji 3D w opcji Power Doppler
Leszek Woliński, Wojciech Habrat, Andrzej Strach, Piotr Jakubik, Zygmunt Dobrowolski
PIII-3: Ocena poziomu PSA u chorych z PT0 po neoadjuwantowej hormonoterapii i radykalnej prostatekntomii z powodu raka
Tomasz Demkow, Tomasz Wiśniewski, Wojciech Rogowski
PIII-4: Próba oceny skuteczności leczenia raka stercza T3NxMx-1 bardziej maksymalną blokadą androgenową metodą przerywaną. Ocena po pięciu latach
Sławomir Dutkiewicz
PIII-5: Wyniki leczenia chorych poddanych radykalnej prostatektomii i uzupełniającemu napromienianiu z pól zewnętrznych z powodu raka stercza pT3
Tomasz Wiśniewski, Tomasz Chwaliński, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Tomasz Kalinowski
PIII-6: Ocena marginesów chirurgicznych preparatów pochodzących z prostatektomii radykalnej
Radosław Jardanowski, Michał Szymański, Przemysław Szostek, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka

IV Sesja plakatowa - pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie moczu (piątek, 25.06.2004)

PIV-1: Pęcherz nadreaktywny w diagnostyce urodynamicznej nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn
Piotr Jakubik, Wacław Lipczyński, Szczepan Gradzikiewicz, Piotr Faron
PIV-2: Syntetyczne taśmy z siatki prolenowej w świetle dróg moczowych po operacjach wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Cezary Torz, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
PIV-3: Analiza współistniejących czynników ryzyka wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet operowanych w latach 1984-2003
Mariusz Blewniewski, Marek Sosnowski, Piotr Marks, Leszek Jeromin
PIV-4: Ocena metody IVS w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet
Mariusz Blewniewski, Marek Sosnowski
PIV-5: Skuteczność TVT w leczeniu typu II+III i typu III wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - obserwacje średnio odległe
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Paweł Szalecki, Andrzej Borkowski

V Sesja plakatowa - varia VII Sesja plakatowa - nowotwory (piątek, 25.06.2004)

PV-1: Programy postępowania profilaktycznego i prewencyjnego w urologii
Andrzej Modrzewski, Henryk Zieliński, Katarzyna Modrzewska

V Sesja plakatowa - varia (piątek, 25.06.2004)

PV-2: Różne składniki moczu odkładające się na powierzchni i w świetle cewnika podwójnie zagiętego w zależności od czasu utrzymywania go w drogach moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Roman Łowicki, Rafał Kliś, Krzysztof Leńko, Robert Kędzierski
PV-3: Częstość wykrywania przerzutów raka jasnokomórkowego nerki do płuc i CUN u chorych z nowo rozpoznanym guzem o średnicy przekraczającej 5 cm
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka

VI Sesja plakatowa - urazy (piątek, 25.06.2004)

PVI-1: Ocena urazów pęcherza moczowego w materiale oddziałów urologii w Polsce w latach 1995-1999 i 2000-2001
Wacław Lipczyński, Barbara Dobrowolska, Wojciech Habrat, Jacek Kusionowicz, Zygmunt Dobrowolski
PVI-2: Jak diagnozowano i leczono urazy moczowodów na oddziałach urologii w latach 1995-1999 i 2000-2001
Jacek Kusionowicz, Wacław Lipczyński, Wojciech Habrat, Andrzej Strach, Zygmunt Dobrowolski
PVI-3: Ocena urazów cewki tylnej w materiale oddziałów urologicznych w latach 2000-2001 i 1995-1999
Piotr Faron, Andrzej Strach, Wacław Lipczyński, Wojciech Habrat, Zygmunt Dobrowolski
PVI-4: Analiza porównawcza urazów cewki przedniej leczonych na oddziałach urologicznych w Polsce w latach 2000-2001 vs. 1995-1999
Andrzej Strach, Piotr Faron, Wacław Lipczyński, Leszek Woliński, Zygmunt Dobrowolski
PVI-5: Porównanie sposobów diagnozowania i leczenia chorych z urazami nerek na oddziałach urologicznych w Polsce w latach 1995-1999 i 2000-2001
Wojciech Habrat, Wacław Lipczyński, Barbara Dobrowolska, Leszek Woliński, Zygmunt Dobrowolski
PVI-6: Zwężenia moczowodów w następstwie pomostowania aortalnoudowego - doniesienie wstępne
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Piotr Kuzaka, Janusz Judycki, Maciej Niemierko, Andrzej Borkowski
PVI-7: Ocena powikłań urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Jacek Rataj, Tomasz Stachowski, Stanisław Zapalski, Marcin Gabryel, Paweł Zieliński, Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski

I Sesja referatowa - varia (sobota, 26.06.2004)

RI-1: Pętlowe przetoki moczowodowo-skórne w zastawkach cewki tylnej - 10 lat po likwidacji odbarczenia
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Mieczysław Śmigielski, Krystyna Strulak, Jerzy Czyż, Kinga Kowalczyk, Agata Mikołajczyk, Karina Felberg
RI-3: Porównawcza komputerowa analiza obrazu mikroskopowej struktury prawidłowego połączenia miedniczkowo-moczowodowego oraz jego pierwotnego zwężenia 152
Stanisław Wroński, Dariusz Grzanka, Łukasz Korenkiewicz, Daniel Lewczak
RI-2: Możliwości wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce naczyń nerkowych
Anna Salagierska-Barwińska, Marek Salagierski, Jarosław Chrząstek, Ludomir Stefańczyk

II Sesja referatowa - rak pęcherza, rak stercza (sobota, 26.06.2004)

RII-1: Doszczętny TURT przed cystektomią u chorych z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego
Tomasz Chwaliński, Tomasz Kalinowski, Tomasz Wiśniewski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski
RII-2: Radykalna cystektomia u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Tomasz Chwaliński, Tomasz Kalinowski, Tomasz Wiśniewski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski
RII-3: Toksyczność kursów podtrzymujących dopęcherzowej immunoterapii BCG
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Michał Wróbel, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Paweł Kowal, Bartosz Małkiewicz, Jerzy Lorenz
RII-4: Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza. Ocena wstępna
Piotr Milecki, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Paweł Kalwas
RII-5: Ocena wartości neoadjuwantowej hormonoterapii u chorych z ograniczonym do narządu rakiem stercza leczonych brachyterapią HDR skojarzoną z teleradioterapia
Zbigniew Wolski, Andrzej Wronczewski, Roman Makarewicz, Anna Wronczewska

III Sesja referatowa - rak nerki (sobota, 26.06.2004)

RIII-1: Udział czynników wzrostu i cytokin w raku jasnokomórkowym nerki
Monika Pawłowska, Piotr Kryst, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Leszek Pączek
RIII-2: Wyniki NSS w zależności od wielkości i położenia guza nerki oraz jego budowy histologicznej
Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska
RIII-3: Termoablacja (T-A) w leczeniu nowotworów nerek
Marek Salagierski, Leszek Szymański, Marek Sosnowski
RIII-4: Długoterminowa obserwacja chorych po przebytej nefrektomii wykonanej z powodu nowotworu, leczonych następnie przewlekle dializoterapią
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka

IV Sesja referatowa - bph (sobota, 26.06.2004)

RIV-1: Czy na podstawie badania urodynamicznego można przewidzieć wynik leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu stercza (BPH)?
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Adam Gajda, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
RIV-2: Wpływ doksazosyny na lokalizację endoteliny-1 w obrębie gruczołu krokowego u pacjentów z łagodnym przerostem prostaty. Dodatkowy efekt terapeutyczny w terapii BPH
Stanisław Wroński, Dariusz Grzanka, Renata Sujkowska, Halina Wiśniewska, Daniel Lewczak
RIV-3: Skuteczność i bezpieczeństwo alfuzosyny, stosowanej raz dziennie w dawce 10 mg w grupie 196 mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza
Andrzej Borkowski, Ryszard Hanecki, Cezary Torz

V Sesja referatowa - techniki operacyjne (sobota, 26.06.2004)

RV-1: Doświadczenia własne w wytwarzaniu ortotopowego pęcherza esiczego, tzw. canarian neobladder
Barbara Krauze, Jerzy Żurek, Józef Matych, Andrzej Święs, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna, Agnieszka Skrzypek
RV-2: Ortotopowy pęcherz wytworzony z esicy i jelita biodrowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu raka pęcherza
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
RV-3: Simultaneous operations in urological practice
Alexander Nechiporenko, N. A. Nechiporenko
RV-4: Ocena porównawcza dostępu przezotrzewnowego i pozaotrzewnowego w leczeniu nieprawidłowości górnych dróg moczowych metodą laparoskopii
Piotr Chłosta, Grzegorz Kata, Paweł Orłowski, Rafał Kmieciak, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
RV-5: Nefroureterektomia z przezcewkowym wycięciem ujścia moczowodu
Mieczysław Gałęzia, Paweł Kieres, Arkadiusz Zapała, Tomasz Leksowski, Przemysław Woźniak
RV-6: Ocena wyników leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych i pęcherzowo-pochwowo-jelitowych ze szczególnym uwzględnieniem przebytej radioterapii
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka
RV-7: Przezzasłonowa podcewkowa taśma prolenowa w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Władysław Bryc, Andrzej Paradysz, Jarosław Droś, Wojciech Sobczyński, Roman Połać, Dariusz Hajdenrajch, Zofia Krauze-Balwińska
RV-8: Operacja TVT w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - cztery lata doświadczeń
Marek Roslan, Marek Lubocki, Jerzy Gabiga, Krzysztof Węgrzyn

VI Sesja referatowa - spodziectwo, choroba Peyroniego, skrzywienie prącia (sobota, 26.06.2004)

RVI-1: Operacja Nesbita w leczeniu wrodzonych skrzywień prącia
Wojciech Perdzyński, Józef Mikucki, Andrzej Lewicki, Andrzej Kidawa
RVI-2: Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski
RVI-3: Ocena zmodyfikowanej operacji Snodgrassa dla odtworzenia obwodowego odcinka cewki moczowej u dorosłych mężczyzn
Bohdan Pawlicki, Marek Gałka
RVI-4: Operacyjna korekcja skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego
Mieczysław Gałęzia, Paweł Kieres, Tomasz Leksowski, Lech Sobański, Przemysław Woźniak

Prezentacje prac nominowanych do nagród - endurologia i laparoskopia (sobota, 26.06.2004)

SNI-1: Kwalifikacja do laparoskopowego usunięcia nieczynnej nerki może prowadzić do przeoczenia choroby nowotworowej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Bartłomiej Gliniewicz, Tomasz Huzarski, Andrzej Sikorski
SNI-2: Litotrypsja ureterorenoskopowa w ciąży
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Maciej Niemierko, Andrzej Borkowski, Janusz Gołębiewski
SNI-3: Zastosowanie techniki wideoendoskopowej w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci
Wiesław Urbanowicz, Janusz Sulisławski, Michał Wolnicki

Prezentacje prac nominowanych do nagród - plakat (sobota, 26.06.2004)

SNII-1: Powikłania po limfadenektomii pachwinowej u chorych leczonych na raka prącia
Tomasz Kalinowski, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Tomasz Chwaliński, Wojciech Rogowski, Tomasz Wiśniewski
SNII-2: Ocena marginesów chirurgicznych preparatów pochodzących z prostatektomii radykalnej
Radosław Jardanowski, Michał Szymański, Przemysław Szostek, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
SNII-3: Chemioterapia drugiego rzutu z zastosowaniem gemcytabiny w leczeniu pacjentów z rakiem przejściowokomórkowym z przerzutami
Grażyna Poniatowska, Iwona Skoneczna, Bożena Sikora, Agnieszka Chaładaj, Karol Nietupski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Ewa Kraszewska, Małgorzata Tacikowska, Roman Sosnowski
SNII-4: Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej do wykrywania utajonej infekcji chlamydialnej gruczołu krokowego
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Robert Kozlowski
SNII-5: Alpha-methaylcayl-coa racemaza w raku stercza
Ryszard Maranda, Piotr Marks, Bogusław Olborski, Hanna Romańska, Gordon W. H. Stamp, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani

Prezentacje prac nominowanych do nagród -urologia dziecięca (sobota, 26.06.2004)

SNIII-1: Rola sonowideourodynamiki w diagnostyce dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym
Dariusz Basek, Tomasz Koszutski, Grzegorz Kudela, Grażyna Wojtynek, Katarzyna Owczarek, Janusz Bohosiewicz
SNIII-2: Zastosowanie zasady Mitrofanoffa u chorych z mielodysplazją lub zwężeniem czy zarośnięciem cewki
Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Paweł Szalecki, Jerzy Czyż, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Agata Mikołajczyk
SNIII-3: Leczenie operacyjne pierwotnych obstrukcyjnych moczowodów olbrzymich
Wiesław Urbanowicz, Janusz Sulisławski, Michał Wolnicki, Radosław Mycek

Prezentacje prac nominowanych do nagród - prace adeptów urologii (sobota, 26.06.2004)

SNIV-1: Plastyka ściany pęcherza moczowego szczura z użyciem łaty zbudowanej in vitro
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Jan Sir, Bartosz Misterek, Bartosz Nadolski
SNIV-2: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
SNIV-3: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomIi radykalnej
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski

Prezentacje prac nominowanych do nagród - referat (sobota, 26.06.2004)

SNV-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński
SNV-2: Ocena przyczyn nietrzymania moczu i wyników leczenia chorych, u których implantowano hydrauliczny zwieracz cewki moczowej AMS 800
Robert Górecki, Andrzej Borówka
SNV-3: Wewnątrzjamiste wycięcie płytki w leczeniu choroby Peyroniego
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Tomasz Gołąbek
SNV-4: Sexual function and quality of life in 196 BPH men treated with alfuzosin 10 mg once-daily
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski, Cezary Torz
SNV-5: Czynniki ryzyka progresji u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego T1 G2
Andrzej Stokłosa, Andrzej Borkowski