PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

sesja Sekcji Adeptów Urologii

Epidemiologia raka gruczołu krokowego: zmiany obserwowane w Polsce w latach 1991-2000
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta
Prostatektomia radykalna w Polsce
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Michał Szymański
Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej z oszczędzeniem i bez oszczędzenia pęczków naczyniowo-nerwowych. Doniesienie wstępne
Piotr Petrasz, Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski
Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz
Charakterystyka kliniczna chorych z rakiem stercza, nosicieli mutacji CHEK2
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński
Dwunastogodzinna ocena bólu u chorych poddanych biopsji gruczołu krokowego (TRUSTRUCUT)
Roman Sosnowski, Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
Rak gruczołowo-sitowaty stercza
Bartosz Małkiewicz, Paweł Kowal, Janusz Kubacki, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Anna Kołodziej, Paweł Dębiński
Przydatność osoczowego stężenia rozpuszczalnej cząsteczki adhezji międzykomórkowej (sICAM-1), OB i stężenia hemoglobiny w ocenie ryzyka rozwoju przerzutów w przypadku raka nerki
Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Bartosz Małkiewicz, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Danuta Duś, Krzysztof Dudek
Ocena wartości klasycznych czynników rokowniczych i współistnienia innych chorób jako czynników prognostycznych u chorych na raka nerki
Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Bartosz Małkiewicz, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Dominika Makota, Paweł Dębiński
Charakterystyka onkologiczna guzów nerki rozpoznanych przypadkowo
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Roman Sosnowski, Stanisław Szempliński
Leczenie operacyjnie w przypadku bezobjawowego raka nerkowokomórkowego
Imad Mohtar, Zbigniew Wolski
Olbrzymie angiomyolipoma nerek współwystępujące z zespołem stwardnienia guzowatego
Bartosz Małkiewicz, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Anna Kołodziej, Dominika Makota
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) w materiale pobranym od pacjentów z chorobami narządów moczowo-płciowych - doniesienie wstępne
Jacek Anusik, Marek Tomasz Szkoda, W. Kozłowski, B. Litwińska, Bronisław Stawarz
Pacjent w obliczu choroby nowotworowej, hospitalizacji i leczenia
Adam Gołąb, Marcin Słojewski
Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik
BCG terapia w leczeniu powierzchownych raków pęcherza moczowego - skuteczność, działania niepożądane
Michał Trąbka, Wojciech Dzierżak
Ocena wpływu przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) na miąższ operowanej nerki
Marek Urban, Elżbieta Czekajska-Chehab, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Sławomir Wojtaszko, Radosław Starownik, Andrzej Drop
Leczenie operacyjne mężczyzn z nawrotowymi zwężeniami cewki moczowej, z zastosowaniem membrany z owodni ludzkiej
Adam Marcheluk, Andrzej Koziak, Ryszard Szcześniewski, Piotr Kania, Tadeusz Dmowski, Adam Dorobek
Ocena zaburzeń erekcji u chorych po złamaniach miednicy
Emilia Pawłowska, Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
Zmienność tętnic głębokich prącia w ocenie ultrasonografii dopplerowskiej
Andrzej Gołubiński
Porównanie bipolarnej i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza
Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
Ocena wpływu wielkości kamienia i wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej w grupie 855 chorych
Igor Frulenko, Andrzej Sikorski, Krzysztof Safranow
Wczesny rozwój nerki u zarodków ludzkich
Piotr Cieśliński, Witold Woźniak, Zbigniew Kwias
Efekt placebo i nocebo w próbach klinicznych z zastosowaniem inhibitorów fosfodiesterazy typu 5
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Michał Szymański
Podobieństwa iróżnice cechujące pęcherz nadreaktywny u kobiet i mężczyzn w ocenie urodynamicznej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Urodynamiczna ocena stopnia zaburzeń mikcji powstałych w wyniku biopsji stercza lub cystoskopii
Krzysztof Leńko, Waldemar Różański, Roman Łowicki
Rys historyczny przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego
Roman Sosnowski
Wpływ ostrzyknięć ujść moczowodowych krwią własną na liczbę operacji przeciwodpływowych
Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Odległe wyniki leczenia dzieci z dysplazją wielotorbielowatą
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Wstępne średnio odległe wyniki leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą Hynes-Andersona przez retroperitoneoskopię
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Janusz Gołębiewski
Urazowe oskalpowanie prącia i moszny - technika operacyjna, wczesny i odległy wynik operacji rekonstrukcyjnej
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Andrzej Baj, Janusz Ciechan
Cystektomia w zaawansowanym raku pęcherza moczowego: rokowanie i cel terapeutyczny. Obserwacje 15-letnie pojedynczego ośrodka
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

historia urologii

50 lat działalności oddziału urologii w Tuszynku
Ryszard Maranda, Zofia Salska, Ireneusz Mazur, Adam Piotrowski, Paweł Wędzikowski, Maciej Krata, Jacek Przybyła
Historia urologii na Ukrainie
Oleksandr Stakhovskyi, Alexandr Scherbak
Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905) - jego wkład w rozwój chirurgii i zasługi dla urologii
Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska

uroonkologia

Ocena patomorfologiczna materiału po radykalnej prostatektomii
Lech Wronecki, Katarzyna Mierzwińska, Robert Klijer, Justyna Szumiło, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Elżbieta Korobowicz
Ocena zależności między częstością występowania czynności endokrynnej raka stercza a wartością indeksu proliferacyjnego i odsetkiem nowotworu w bioptatach gruczołu krokowego
Piotr Chłosta, Janusz Kopczyński, Paweł Orłowski, Artur A. Antoniewicz, Jacek Sygut, Andrzej Borówka
Wielorzędowa tomografia komputerowa (WTK) w diagnozowaniu i monitorowaniu guzów nerki po termoablacji (TA)
Anna Salagierska-Barwińska, Marek Salagierski, Ludomir Stefańczyk
Wyniki interdyscyplinarnego leczenia zawansowanych guzów nerek
Andrzej Małczyński, Henryk Zieliński, Jacek Anusik, Włodzimierz Chudzik, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Cezary Szczylik
Nerkooszczędzające zabiegi w leczeniu nerczaka płodowego
Wiesław Urbanowicz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek
Wpływ skojarzonego znieczulenia ogólnego i zewnątrzoponowego na nasilenie odpowiedzi stresowej u chorych poddanych rozległym operacjom urologicznym z użyciem jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski
Ocena wyników leczenia pacjentów poddanych cystektomii z zaoszczędzeniem prostaty
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus, Paweł Pawlaczek, Krzysztof Borkowski, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda
Ocena patomorfologiczna materiału po cystoprostatektomii - doświadczenia własne
Lech Wronecki, Dorota Lewkowicz, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Jarosław Dudka, Elżbieta Korobowicz
Rozszerzona limfadenektomia zaotrzewnowa u chorych na inwazyjnego raka pęcherza moczowego - doniesienie wstępne
Tomasz Chwaliński, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski, Tomasz Wiśniewski, Adam Zakościelny
Analiza związku jakości życia i funkcji seksualnych z gospodarką hormonalną u chorych na nowotwór zarodkowy jądra wiele lat po skutecznym leczeniu onkologicznym. Doniesienie wstępne
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow

nauki podstawowe

Czy można przewidzieć skuteczność przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP) na podstawie standardowego zestawu badań?
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Andrzej Borówka, Wojciech Pypno, Jakub Dobruch
Minimalnie inwazyjna metoda leczenia łagodnego rozrostu stercza - fotoselektywna waporyzacja
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Jeromin, Leszek Jeromin
Wartość USG w krótkich, nawrotowych zwężeniach cewki moczowej przy wyborze endoskopowego zabiegu operacyjnego
Andrzej Prelich, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
Zespolenie opuszkowo-sterczowe jako metoda leczenia pourazowych uszkodzeń cewki moczowej
Richard Fiala
Kwas poliasparaginowy (PAA) jako nośnik dla przeszczepianych komórek. Porównanie z rusztowaniem z alginianu
Tomasz Drewa, Elzbieta Tylek, Zbigniew Wolski, Jolanta Polaczek, Jan Pielichowski, Agnieszka Krawczyk, Bartosz Nadolski, Małgorzata Wozna, Jan Sir
Zmiany w unerwieniu pęcherza moczowego wywołane przez zapalenie pęcherza. Porównanie eksperymentalnego modelu u świni z zapaleniem śródmiąższowym u człowieka
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Wpływ antagonisty receptora ?1adrenergicznego na kurczliwość pęcherza moczowego świni
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Markiewicz, Jerzy J. Jaroszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Zastosowanie błony podśluzowej jelita cienkiego w leczeniu zwężeń cewki moczowej w odcinku opuszkowym
Richard Fiala

miscellanea

Laparoskopowe i klasyczne chirurgiczne leczenie chorób nadnerczy: ocena porównawcza
Vladimir Student, Richard Fiala, František Zátura, J. Vomacka, A. Vidlar, Z. Kolar
Radykalne wycięcie stercza metodą laparoskopową: doświadczenia własne na podstawie pierwszych 20 operacji
Piotr Chłosta, Ireneusz Szymański, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Andrzej Borówka
Zakażenia HPV jako czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia stercza - doniesienie wstępne
Włodzimierz Chudzik, Marek Tomasz Szkoda, Bronisław Stawarz
Doxazosyna zmienia unerwienie pęcherza moczowego u świni
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski

sesja wideo

Chirurgiczne leczenie chorych z chorobą Peyronie sposobem Darewicz
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska
Sigmoido-neovagino-plastyka w leczeniu powikłań po operacji zmiany płci u transseksualistów m/k
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska
Radykalna nefrektomia z powodu raka nerki z rozległym czopem nowotworowym w żyle głównej
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Jan Rogowski, Krzysztof Jarmoszewicz, Marcin Matuszewski, Wojciech Lauer
Leczenie chorych ze zwężeniem połączenia moczowodowo-jelitowego w pęcherzu odbytniczym
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Wojciech Łukiański, Marcin Matuszewski, Wojciech Lauer
Technika fotoselektywnej waporyzacji stercza
Leszek Jeromin, Marek Jeromin, Marek Lipiński
Plastyka skrzywienia prącia z użyciem wstawki z bezkomórkowej błony kolagenowej
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Paweł Wędzikowski, Grzegorz Kies
Dostęp endoskopowy do dolnego odcinka moczowodu podczas nefroureterektomii - wycięcie przezcewkowe (stripping) i modyfikowana technika "pluck" (bez całkowitej perforacji ściany pęcherza)
Maciej Zbrzeźniak, Jacek Kuczera, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch

rak stercza

Skuteczność rozpoznania raka gruczołu krokowego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych w różnych ośrodkach regionu łódzkiego
Waldemar Różański, Andrzej Prelich, Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Dłużyński, Rafał Kliś, Marek Sosnowski
Wyniki przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku chorób gruczołu krokowego
Andrzej Kurpiński, Andrzej Lewicki
Objawy uboczne związane z radykalną radioterapią raka stercza
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias
Pooperacyjna radioterapia po radykalnej prostatektomii
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias
Wyniki leczenia chorych na raka stercza leczonych radioterapią z zastosowaniem wysokiej dawki frakcyjnej (hypofrakcjonowania)
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Tomasz Demkow
Brachyterapia HDR w "niepowodzeniu miejscowym" (nieradykalność zabiegu, wznowa lokalna) po prostatektomii radykalnej
Andrzej Wronczewski, Zbigniew Wolski, Anna Wronczewska, Roman Makarewicz
Próba oceny efektów leczenia chorych na raka stercza T3NxMx-1 bardziej maksymalną blokadą androgenową metodą przerywaną po sześciu latach
Sławomir Dutkiewicz
Analiza morfometryczna parametrów jądra komórkowego w wysokozróżnicowanych gruczolakorakach prostaty
Beata Maksymiuk, Mirosław Śnietura, Dariusz Lange
Ocena prawdopodobieństwa pozytywnego wyniku biopsji gruboigłowej stercza u pacjentów z progresją biochemiczną po radykalnym napromienianiu z powodu raka gruczołu krokowego
Karol Nietupski, Tomasz Demkow, Iwona Skoneczna, Grażyna Poniatowska, Agnieszka Chaładaj, Bożena Sikora, Artur Sieczych, Piotr Marczyński, Małgorzata Pilichowska, Piotr Pęczkowski
Ocena przydatności oznaczeń frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej we wczesnym diagnozowaniu przerzutów raka stercza do kości
Zofia Krauze-Balwińska, Wojciech Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Przezskórne estrogeny w leczeniu zaawansowanego raka stercza - powrót do przyszłości
J. L. Ockrim, El-Nasir Lalani, Hanna Romańska, Paul D. Abel
Porównanie wyników biopsji stercza wykonywanej z wykorzystaniem jedno- i dwupłaszczyznowej ultrasonografii przezodbytniczej
Kamil Belej, Martin Hrabec, Richard Fiala, František Zátura
Leczenie pacjentów ze zwężeniami zespolenia pęcherzowo-cewkowego, poddanych radykalnej prostatektomii i radioterapii z powodu raka stercza - doświadczenia własne
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Piotr Milecki
Wyniki operacyjnego leczenia raka stercza ograniczonego do narządu
Tomasz Wiśniewski, Tomasz Chwaliński, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Tomasz Kalinowski

nowotwory nerki i pęcherza

Ocena profilu antyoksydacyjnego u chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego
Zbigniew Jabłonowski, Waldemar Różański, Edyta Reszka, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Marek Sosnowski
Wyniki leczenia wlewkami dopęcherzowymi BCG chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T1
Andrzej Alter, Tomasz Demkow, Adam Zakościelny, Małgorzata Kiraga
Obserwacja wyników immunostymulacji szczepionką BCG w schemacie przedłużonym
Ryszard Jarzmus, Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Paweł Pawlaczek, Marek Kaczorowski, Grzegorz Kies
Ocena stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego na podstawie wykonanych rutynowo badań diagnostycznych w materiale własnym
Dariusz Borowiec, Jerzy Michalak, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Lech Wronecki, Elżbieta Korobowicz, Elżbieta Czekajska-Chehab
Ocena czynników prognostycznych wpływających na czas przeżycia u chorych na raka pęcherza moczowego
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa
Problem wczesnego rozpoznania raka pęcherza moczowego na podstawie materiału własnego z lat 1992-2000
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa
Cystektomia (cystoprostatektomia) u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy, poddanych neoadjuwantowej chemioradioterapii
Wojciech Rogowski, Maciej Chwaliński, Janusz Olędzki, Rafał Sopyło, Marek P. Nowacki
Ocena wartości zespolenia moczowodów z zastępczym pęcherzem jelitowym lub zbiornikiem jelitowym u chorych na raka pęcherza moczowego
Jerzy Niemirowicz, Piotr Kowalski, Andrzej Kacprzak, Konrad Jersak, Piotr Kaczmarek
Ocena przydatności oznaczenia stężeń NMP22 w moczu u chorych na raka pęcherza moczowego
M. Kowalska, M. Fuksiewicz, Janina Kamińska, B. Kotowicz, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski
Stres operacyjny po wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski
Zapobieganie nawrotom guzów pęcherza moczowego dopęcherzowymi wlewkami z doxorubicyny
Alexander Shulyak, B. Borys, A. Zhuravchak, Alexander Borzhievsky, Yu. Petryshyn, R. Z. Sheremeta, Yuriy Gritsina, A. Lychkovsky
Olbrzymie naczyniakomięśniakotłuszczaki obu nerek wymagające obustronnej nefrektomii - prezentacja przypadku
Andrzej Kidawa, Wojciech Rogowski, Andrzej Kurpiński, Andrzej Lewicki, Dariusz Sykała
Kliniczne i prognostyczne znaczenie różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerek u chorych poddanych operacjom organooszczędzającym (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Marcin Życzkowski
Retrospektywna ocena postępowania diagnostycznego w przypadku chorych z guzami nerek kwalifikowanych do zabiegów nerkooszczędnych
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Lesław Malik, Piotr Maciukiewicz
Porównanie wyników nefrektomii z NSS uchorych na raka nerki o średnicy 4-7 cm (T1b)
Ryszard Zbroński, Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Marcin Życzkowski
Wartość diagnostyczna aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadku raka nerki
Barbara Darewicz, Tomasz Domel, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Rajab Attir, Bogusława Golców-Grabińska, Zdzisław Skrzydlewski

badanie podstawowe, nietrzymanie moczu, guzy jądra, miscellanea

Tomografia wielorzędowa w przedoperacyjnej ocenie guzów nerek
Sławomir Wojtaszko, Marek Urban, Elżbieta Czekajska-Chehab, Elżbieta Korobowicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop
Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genu leptyny i izoform jej receptora
Witold Malendowicz, Marcin Ruciński, Agnieszka Ziółkowska, Zbigniew Kwias
Równowaga między enzymami lizosomalnymi i ich inhibitorami może być markerem pomocnym w wykrywaniu raka stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Celestyna Kierzenkowska-Mila, Małgorzata Sapońska
Mewalonian (statyna) hamuje proliferację ludzkich komórrek raka stercza jak również ekspresję muc1 mucyny - potencjalne zastosowanie kliniczne?
Caroline D. Rodd, Hanna Romańska, Alun Davies, El-Nasir Lalani
Ekspresja genu ruk/cin85 w komórkach łagodnego rozrostu stercza i raka stercza
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, N. I. Igumentseva, N. A. Dultseva, O. M. Mayevska, A. Zhuravchak, R. Z. Sheremeta, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, L. B. Drobot
Odległe wyniki leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu za pomocą kolposuspensji załonowej sposobem Burcha
Piotr Kryst, Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
Ocena ryzyka powikłań po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu metodą beznapięciowego podwieszenia cewki moczowej u kobiet z przeszłością ginekologiczną
Krzysztof Pliszek, Zofia Salska, Stefania Pysz-Piechowicz, Grzegorz Kies
Leczenie mężczyzn z nietrzymaniem moczu za pomocą zabiegu typu "sling" - doniesienie wstępne
Marcin Matuszewski, Hubert John, Kazimierz Krajka
Modyfikacja oceny parametru VLPP z wykorzystaniem zewnętrznej kamery oraz barwnika przy jednoczesnym zastosowaniu ultrasonografii przezpochwowej - nowy standard w diagnozowaniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Radovan Vrtal, František Zátura, Richard Fiala, Michal Grepl
Charakterystyka guzów jądra u pacjentów leczonych w latach 1995-2004
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
Oszczędzenie gonady uchłopca w przypadku teratoma maturum
Jan Karol Wolski, Paweł Rajszys, Wiesława Grajkowska, Małgorzata Gładkowska-Dura
Stadium zaawansowania PTNM a przeżycie pięcio- idziesięcioletnie chorych na nienasieniakowate nowotwory jąder
Janusz Jaszczyński, Andrzej Stelmach, A. L. Komorowski, E. Łuczyńska, J. Anioł
Leczenie uzupełniające karboplatyną u chorych z rozpoznaniem nasieniaka jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego
Bożena Sikora, Agnieszka Chaładaj, Iwona Skoneczna, Karol Nietupski, Grażyna Poniatowska, Tomasz Demkow, Ewa Kraszewska, Małgorzata Pilichowska, Piotr Pęczkowski, Małgorzata Tacikowska, Wojciech Rogowski, Roman Sosnowski
Ucisk pomiędzy palcami jako nowa metoda tamowania krwawień w operacjach skrzywień prącia, w których nacinana jest osłonka biaława
Wojciech Perdzyński
ZEN (neurony wzmacniane przez cynk) pęcherza moczowego
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, S. Gonkowski, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Znaczenie czynników prognostycznych uchorych na raka prącia poddanych limfadenektomii pachwinowej
Tomasz Kalinowski, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Tomasz Chwaliński, Tomasz Wiśniewski
Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski
Ocena wyników leczenia chorych z przetokami pęcherzowo-pochwowymi
Barbara Jach-Siwek, Stanisław Dzierżak, Piotr Bobiarski, Wojciech Dzierżak
Zastosowanie zespolenia kielichowo-moczowodowego u dzieci
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Karina Felberg
Nefroureterektomia z endoskopowym usunięciem dolnego odcinka moczowodu w leczeniu chorych na raka miedniczki nerkowej
Jacek Kuczera, Maciej Zbrzeźniak, Adam Gajda, Jan Faryna, Wojciech Pypno
Ocena zależności wyników leczenia urazów moszny od czasu podjęcia leczenia
Włodzimierz Chudzik, Andrzej Małczyński, Jacek Anusik, Henryk Zieliński
Ekspresja greliny i jej receptora wkomórkach nowotworów zarodkowych jądra u ludzi
Adam Płużański, Hanna Romańska, Yi Jia, Marek Sosnowski, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani
Ocena wybranych późnych powikłań ze strony układu krążenia u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Lidia Greszata, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow

zakażenia, BPH, badania obrazowe, laparoskopia, zaburzenia erekcji, techniki operacyjne

Odległe wyniki leczenia chorych z łagodnym rozrostem stercza metodą wysokoenergetycznej przezcewkowej termoterapii mikrofalowej
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Termoablacja gruczolaka stercza indukowana falami oczęstotliwości radiowej (RFITT) - jednoroczne doświadczenie
Marek Roslan, Maciej Wasyl, Jerzy Gabiga, Marian Strzyżewski, Krzysztof Węgrzyn
Zastosowanie ziołowej formuły Bodyprost w leczeniu BPH
O. O. Stroy, O. V. Shulyak, M. V. Tarchynets, Yu. O. Mytsyk
Paliatywna radioterapia u chorych z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski, Andrzej Antczak
Analiza zakażeń szpitalnych rozpoznanych u chorych leczonych z powodu rozrostu łagodnego gruczołu krokowego
Piotr Leszczyński, Beata Sokół-Leszczyńska, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Mirosław Łuczak
Zastosowanie czasowych stentów śródcewkowych u chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Andrzej Antczak
Martwica Fourniera w praktyce urologicznej
O. O. Stroy, O. V. Shulyak, M. V. Tarchynets, Yu. O. Mytsyk
Ultrasonografia trójwymiarowa stosowana do oceny wnętrza olbrzymiej przestrzeni płynowej nerki
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin
Zastosowanie angiografii tomografii komputerowej u pacjentów z rakiem nerki naciekającym przestrzeń zaotrzewnową i żyłę główną dolną
Artur Wojciechowski, Jarosław Konfederak, Janusz Gołębiewski, Maciej Czaplicki, Jerzy Polański, Marek Gołębiowski, Andrzej Borkowski
Wykorzystanie nowych możliwości diagnostycznych tomografii komputerowej w obrazowaniu dróg moczowych
Artur Wojciechowski, Jarosław Konfederak, Jacek Pac, Marek Gołębiowski
Ocena porównawcza poprawy płodności po laparoskopowym leczeniu jednostronnych i obustronnych żylaków powrózka nasiennego u 590 mężczyzn
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Hanna Zbrońska, Andrzej Kupilas
Ocena wyników laparoskopowych operacji organooszczędzających (LNSS) u chorych z nowotworem nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz, Jacek Huk
Ocena wpływu najczęstszych schorzeń towarzyszących na nasilenie zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn leczonych urologicznie
Roland Dadej, Brunon Dadej, Magdalena Snoch-Bazar, Zbigniew Kwias, Michał Hrab, Piotr Cieśliński
Ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn leczonych urologicznie
Roland Dadej, Brunon Dadej, Magdalena Snoch-Bazar, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Wojciech Cieślikowski
Kliniczna ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego wykonanego sposobem Abol-Enein
Artur Ruciński, Wojciech Lauer, Dariusz Kwiatkowski, Kazimierz Krajka
Operacje nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wyłonienia sztucznego odbytu jako metoda leczenia chorych z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi w miednicy małej oraz z uszkodzeniami popromiennymi
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
Podskórne odprowadzenie moczu alternatywą dla przezskórnej przetoki nerkowej
Cezary Szymański, Marek Lipiński, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
Znaczenie wczesnej, ponownej elektroresekcji guza pęcherza moczowego (re-TURbt) dla prawidłowego rozpoznania stopnia zaawansowania miejscowego i leczenia powierzchownego raka pęcherza grupy średniego ryzyka
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Maciej Zbrzeźniak, Tomasz Bużański, Jacek Kuczera, Adam Gajda, Robert Dobosz, Jan Faryna, Wojciech Pypno
Blokada ?1adrenoceptorów a stan zapalny pęcherza moczowego: doxazosyna odwraca zmiany wunerwieniu 5-HT-, VIP- i/lub NPY-immunoreaktywnym, powodowane eksperymentalnie wywołanym stanem śródmiąższowego zapalenia pęcherza
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski

prace nominowane do nagrody za najlepszy referat lub plakat kongresu

Wyniki leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej
Jerzy Polański, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Paweł Szalecki, Ewa Koźmińska
Ocena przydatności biopsji tru-cut wykonanej w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego
Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Tomasz Dzik, Janusz Kopczyński, Andrzej Borówka
Analiza polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w genach CYP17 iSRD5A2 u pacjentów chorych na raka prostaty
Monika Gos, Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Przemysław Janik
Rak przejściowokomórkowy cewki moczowej u kobiet po radykalnej cystektomii z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović
Tumorektomia w nerce metodą termoablacji (doniesienie wstępne)
Marek Salagierski, Maciej Salagierski, Leszek Jeromin

prace nominowane do nagrody za najlepszą pracę spoza ośrodków akademickich

Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus
Radykalna prostatektomia wideoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego - pierwsze doświadczenia
Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Adam Dorobek, Adam Marcheluk, Piotr Kania
Ocena jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych u pacjentów chorych na nowotwór zarodkowy jądra po skutecznym leczeniu onkologicznym
Krzysztof Kubiak, Piotr Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow

prace nominowane do nagrody za najlepszą pracę z dziedziny endourologii

Wyniki leczenia chorych z objawową nefroptozą metodą retroperitoneoskopowej nefropeksji
Marcin Słojewski, Agata Kaliszczak, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
Wartość dwupolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza "w soli fizjologicznej" (TURiS-P). Doniesienie wstępne
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Adam Gajda, Jan Faryna, Wojciech Pypno