PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2008/61/3

PRACE POGLĄDOWE

Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część I
Andrzej Prajsner
Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część II
Andrzej Prajsner
Pierwotna nadczynność przytarczyc jako przyczyna kamicy nerkowej
Krzysztof Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Romuald Zdrojowy
Chemoprewencja raka stercza – nowe perspektywy?
Zbigniew Jabłonowski

UROLOGIA ONKOLOGICZNA

Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz
The presence and structure of circulating immune complexes in patients with renal cell cancer
Ryszard Gołda, Wojciech Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Zbigniew Wolski, Jan Domaniewski, Małgorzata Wyszomirska, Jacek Michałkiewicz
Guz Wilmsa u dorosłych – leczenie i rokowanie w świetle własnych doświadczeń
Dominika Makota, Romuald Zdrojowy, Krystyna Sawicz-Birkowska, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko, Anna Kołodziej, Monika Bonczyk, Bartosz Małkiewicz
Atypowy rozrost drobnozrazikowy (ASAP) i nowotworowy rozrost śródnabłonkowy (PIN) jako stany przedrakowe u pacjentów z podejrzeniem raka stercza i rakiem stercza
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel, Zdzisław Skok, Wojciech Jóźwicki

ZABURZENIA EREKCJI I ANDROLOGIA

Znaczenie receptorów estrogenowych i enzymu aromatazy w spermatogenezie, różnicowaniu płciowym mózgu i rozwoju kośćca u mężczyzn
Renata Walczak-Jędrzejowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula

UROLOGIA DZIECIĘCA

Zmodyfikowana metoda fenestracji osłonek jądra w zapobieganiu powstawania pooperacyjnego wodniaka jądra po operacji żylaków powrózka nasiennego
Marek Krakós, Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski
Zwężenia cewki moczowej u chłopców – doświadczenia własne
Marcin Polok, Wojciech Apoznański, Wojciech Jaworski

NAUKI PODSTAWOWE

Flora bakteryjna dolnych dróg moczowych u mężczyzn z cewnikiem na stałe w latach 1994-1996 i 2004-2006
Łukasz Zapała, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Anna Sonczyk, Anna Adamska, Andrzej Borkowski

PRACE KAZUISTYCZNE

Przypadek kamicy nerkowej w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc
Krzysztof Tupikowski, Barbara Bucyk, Agnieszka Florczak, Jerzy Karwacki, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Grażyna Bednarek-Tupikowska
Rzadki przypadek ciała obcego zagnieżdżonego w błonie śluzowej pęcherza moczowego (nitki ze spodni dżinsowych) w następstwie rany kłutej
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner
Zespół przetrwałych struktur mullerowskich – rodzinne występowanie
Grzegorz Kudela, Mirosław Mikosiński, Wojciech Utrata, Elżbieta Kuleta-Bosak, Barbara Kalina-Faska, Tomasz Koszutski
Leczenie operacyjne z zabezpieczeniem hemostazy zaklemowaniem śródoperacyjnym tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadku olbrzymiego, dopełniającego naczyniaka jamistego moszny i krocza
Adam Kwinta, Roman Rachtan, Tomasz Mrowiecki

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Wyniki leczenia dyssynergizmu wypieracz-zwieracz za pomocą stentu tymczasowego
X. Game, E. Chartier-Kastler, N. Ayoub, A. Even-Schneider, F. Richard, P. Denys
ASAP (atypical small acinar proliferation) – jak powinniśmy postępować po uzyskaniu takiego wyniku badania histopatologicznego bioptatu prostaty? (Omówienie artykułu „Prostate cancer detection in men with an initial diagnosis of atypical small acinar proliferation”)
P.A. Mancuso, Ch. Chabert, P. Chin