PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1994/47/3

Objętość gruczołu a stężenie PAP i PSA u chorych na gruczolak sterc
Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Ewa Wójcik, Janusz Jaszczyński
Leczenie operacyjne przerzutów do mózgu raka nerki
Marek Wroński
Zaciek moczowy w przes- trzeni zaotrzewnowej, okołonerkowej rozpoznawanie i leczenie
Piotr Kryst, Jerzy Bogumił Milewski, Janusz Gołębiewski, Andrzej Borkowski
Opis diagnostyki nowo- tworów moczowodu z zastosowaniem badania cytologicznego moczu techniką miliporową
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Romaszewski, Wojciech Husiatyński
Wpływ jednorazowego wprowadzenia stilbestrolu w 1 dniu życia na morfologię i czynność gruczołu krokowego szczura
Andrzej Limanowski, Bolesław Otulakowski, Bogdan Miskowiak, Barbara Filipiak
Leczenie powikłań po radykalnej prostatektomii metodą podwójnej allopla- styki
Andrzej Zbigniew Buczyński
Osoczowe inhibitory układu krzep- nięcia i fibrynolizy na tle wybranych parametrów układu hemostazy we krwi chorych operowanych na raka gruczołu krokowego
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Maria Kotschy, Ferdynand Tyloch
Rekonstrukcja dróg moczowych u chorego z „RECTAL BLADDER\"
Tomasz Demkow, Maciej Niemierko, Zbigniew Wierzbicki
Zastosowanie sztucznych zwieraczy AUS 800 w leczeniu nietrzymania moczu
Andrzej Zbigniew Buczyński
Wyprostowanie znacznie zagiętego prącia z pozostawieniem płytki cewkowej u chorych leczonych z powodu spodziectwa prąciowego dalszego i środkowego
Marek Orkiszewski
Guz Wilmsa w torbieli u dorosłych
Andrzej Bugajski, Janusz Jaszczyński
Brzuszno-kroczowa ześlizowa przepuklina pęcherza powikłana kamicą i nietrzymaniem moczu
Andrzej Bugajski, Dariusz Sobieraj
Ropień stercza
Cezary Torz
Przetoka moczowodowo-pochwowa popromienna
Zbigniew Tański, Edward Pogodski
Guz chromochłonny nadnercza hormonalnie nieczynny
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Mieczysław Gajda, Renata Sujkowska, Zdzisław Skok, Andrzej Wronczewski
Sprawozdanie z Międzynarodowej Roboczej Konferencji\' „Chirurgiczne Leczenie Spodziectwa\". Bratysława, 15.06.1993
Tomasz Ferenz, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Karolinska Hospital w Sztokholmie
Mirosław Kordowski
Sprawozdanie z pobytu na II Europejskim Zimowym Forum Urolo- gicznym. Davos, Szwajcaria, 14-20 luty 1993 r
Andrzej Stokłosa
Dr med. Stefan Czubalski — ordynator oddziału urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Krzysztof Czubalski, Roman Ostatek
Wspomnienie pośmiertne Prof. dr hab. med. Karol Stąpor
Leszek Jeromin, Marek Wrona
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Romuald Zdrojowy