PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zygmunt Lorencewicz

Urologia Polska 1982/35/1-2

Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Andrzej Borówka, Wacław Kalbarczyk, Wojciech Romaszewski, Zygmunt Lorencewicz

Urologia Polska 1980/33/4

Przetoka pęcherzowo-esicza jako powikłanie uchyłkowatosci jelita grubego
Zbigniew Wołnik, Zygmunt Lorencewicz, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1979/32/4

Niewydolność nerek wskutek gruczolaka stercza u 41-letniego mężczyzny
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Zygmunt Lorencewicz