PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 2007/60/1

Współczesne możliwości obrazowania magnetycznego rezonansu (MR) w diagnozowaniu raka stercza
Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Wacław Lipczyński

Urologia Polska 2004/57/2a

API-4: Doświadczenia własne w chirurgicznym leczeniu guzów nerek ze skrzepliną w żyle głównej dolnej, sięgającą do prawego przedsionka serca dolnej, sięgającą do prawego przedsionka serca
Barbara Dobrowolska, Jerzy Sadowski, Wacław Lipczyński, Krzysztof Wierzbicki, Zygmunt Dobrowolski
PIII-2: Ocena współczynnika korelacji naczyniowo-zrębowej u chorych z łagodnym rozrostem stercza i rakiem stercza w ocenie ultrasonografii doodbytniczej w prezentacji 3D w opcji Power Doppler
Leszek Woliński, Wojciech Habrat, Andrzej Strach, Piotr Jakubik, Zygmunt Dobrowolski
PVI-1: Ocena urazów pęcherza moczowego w materiale oddziałów urologii w Polsce w latach 1995-1999 i 2000-2001
Wacław Lipczyński, Barbara Dobrowolska, Wojciech Habrat, Jacek Kusionowicz, Zygmunt Dobrowolski
PVI-2: Jak diagnozowano i leczono urazy moczowodów na oddziałach urologii w latach 1995-1999 i 2000-2001
Jacek Kusionowicz, Wacław Lipczyński, Wojciech Habrat, Andrzej Strach, Zygmunt Dobrowolski
PVI-3: Ocena urazów cewki tylnej w materiale oddziałów urologicznych w latach 2000-2001 i 1995-1999
Piotr Faron, Andrzej Strach, Wacław Lipczyński, Wojciech Habrat, Zygmunt Dobrowolski
PVI-4: Analiza porównawcza urazów cewki przedniej leczonych na oddziałach urologicznych w Polsce w latach 2000-2001 vs. 1995-1999
Andrzej Strach, Piotr Faron, Wacław Lipczyński, Leszek Woliński, Zygmunt Dobrowolski
PVI-5: Porównanie sposobów diagnozowania i leczenia chorych z urazami nerek na oddziałach urologicznych w Polsce w latach 1995-1999 i 2000-2001
Wojciech Habrat, Wacław Lipczyński, Barbara Dobrowolska, Leszek Woliński, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 2001/54/1

Własne doświadczenia w leczeniu raka prącia
Zygmunt Dobrowolski, Jacek Kusionowicz, Mieczysław Gałęzia, Bolesław Papla, Piotr Faron
Przecewkowa wysokoenergetyczna mikrofalowa termoterapia gruczołu krokowego - doniesienia wstępne
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, Wojciech Habrat, Wiesław Węglarz
Ocena współczynnika korelacji naczyniowo-zręhowej u chorych z łagodnym rozrostem stercza i rakiem stercza w ultrasonografii przezodbytniczej, w prezentacji 3D oraz w opcji power doppler
Zygmunt Dobrowolski, Janusz Jaszczyński, Tomasz Drewniak, Wojciech Habrat
Ocena badań urodynatnicznych chorych po radykalnym wycięciu odbytnicy
Zygmunt Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Wacław Lipczyński, Piotr Richter, Andrzej Strach

Urologia Polska 2000/53/3

ZAWARTOŚĆ CYRKONU W SUROWICY KRWI I TKANCE RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO U LUDZI
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, T. Cichocki, Wojciech Kwiatek
NIETYPOWE GUZY MIEDNICY MNIEJSZEJ
Zygmunt Dobrowolski, Mieczysław Gałęzia, Wacław Lipczyński, Janusz Jaszczyński, Wiesław Węglarz, Bolesław Papla

Urologia Polska 2000/53/2

ZASTOSOWANIE WIRTUALNEJ ENDOSKOPII TK W OBRAZOWEJ DIAGNOSTYCE UROLOGICZNEJ WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA
Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Małgorzata Grotyńska, Robert Chrzan, Leszek Woliński, Janusz Kosmala
NIETYPOWE GUZY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Zygmunt Dobrowolski, Mieczysław Gałęzia, Wacław Lipczyński, Wojciech Habrat, Bolesław Papla, Jerzy Stachura
PHEOCHROMOCYTOMA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zygmunt Dobrowolski, Wacław Lipczyński, Jerzy Bucki, Jerzy Stachura, Barbara Postawa

Urologia Polska 2000/53/1

ANGIOGRAFIA TK Z TRÓJWYMIAROWĄ REKONSTRUKCJĄ ORAZ WIRTUALNĄ ANGIOSKOPIĄ NOWE MOŻLIWOŚCI W OCENIE UNACZYNIENIA GUZÓW NERKI
Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Tadeusz Popielą, Wadim Wojciechowski, Tomasz Drewniak
STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU ORAZ WSPÓŁCZYNNIK Cu/Zn W SUROWICY KRWI ORAZ TKANCE RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, T. Cichocki, Wojciech Kwiatek
OCENA SKUTECZNOŚCI BADANIA PDD W DIAGNOZOWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zygmunt Dobrowolski, Janusz Jaszczyński, Leszek Woliński, Wojciech Habrat, Bolesław Papla

Urologia Polska 1998/51/1

OCENA ZABURZEŃ URODYNAMICZNYCH W CHOROBIE PARKINSONA
Wiesław Węglarz, Anna Krygowska-Wajs, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Szczudlik

Urologia Polska 1997/50/3

KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻENIA PSA I PAP U CHORYCH NA RAKA STERCZA PRZED I W 7 DOBIE PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU JĄDER*
Jan Kulpa, Ewa Wójcik, Jan Latała, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Stelmach

Urologia Polska 1986/39/3

JEDNOCZASOWA OPERACJA OBUSTRONNEJ,OLBRZYMIEJ, ORTOTOPICZNEJ TORBIELI MOCZOWODU
Zbigniew Piasecki, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1986/39/1

Wpływ operacji na reaktywność immunologiczną chorych z gruczolakiem stercza
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1985/38/4

PRZETOKI TYLNEJ CEWKI MOCZOWEJ
Zygmunt Dobrowolski, Marek Gałka, Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1985/38/3

SELEKTYWNE BARWIENIE POWIERZCHNIOWE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO PRZEZ DOPĘCHERZOWE PODAWANIE BŁĘKITU METYLENOWEGO POŁĄCZONE Z IDENTYFIKACJĄ ENDOSKOPOWĄ
Zygmunt Dobrowolski, Zbigniew Piasecki, Bolesław Papla

Urologia Polska 1984/37/4

OCENA AKTYWNOŚCI RECEPTOROWEJ LIMFOCYTÓW T W TESTACH ROZETOWYCH U CHORYCH NA RAKA I GRUCZOLAK STERCZA
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski, Adam Kwinta
OCENA AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH W TESTACH REDUKCJI NBT U CHORYCH NA GRUCZOLAK I RAKA STERCZA
Gabriel Turowski, Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1983/36/2

Cystoskop ma 100 lat
Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1981/34/2

Wady rozwojowe nerek w materiale kliniki urologicznej AM w Krakowie
Maciej Augustyn, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1980/33/3

Trudności diagnostyczne w nerce gąbczastej
Maciej Augustyn, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1980/33/2

Rozwarstwiający tętniak aorty leczony jako lewo­stronna kamica nerkowa
Zygmunt Dobrowolski, Maciej Augustyn, Andrzej Bugajski, Adam Kmak