PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.2 - Czy czas między biopsją stercza a prostatektomią radykalną ma wpływ na histopatologiczny wynik pooperacyjny?
Zofia Krauze-Balwińska, Wiesława Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 21 - Nietrzymanie moczu - problem nadal niedoceniony
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara

Urologia Polska 2005/58/4

Porównanie wyników radykalnej prostatektomii u chorych z PSA w normie specyficznej wiekowo (AS PSA) i powyżej niej
Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Maciej Szczębara

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena przydatności oznaczeń frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej we wczesnym diagnozowaniu przerzutów raka stercza do kości
Zofia Krauze-Balwińska, Wojciech Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2004/57/2a

RIII-2: Wyniki NSS w zależności od wielkości i położenia guza nerki oraz jego budowy histologicznej
Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska
RV-7: Przezzasłonowa podcewkowa taśma prolenowa w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Władysław Bryc, Andrzej Paradysz, Jarosław Droś, Wojciech Sobczyński, Roman Połać, Dariusz Hajdenrajch, Zofia Krauze-Balwińska
RVI-2: Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/2

Ocena wyników operacji nerkooszczędzających (NSS) w zależności od położenia guza w nerce
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2003/56/2

Ureterocoele z moczowodem olbrzymim - obserwacje własne
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Due w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 1997/50/3

PRZECIWSTRONNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY PO JEDNOSTRONNEJ OPERACJI PRZECIWODPŁYWOWEJ U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk

Urologia Polska 1995/48/4

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA PIERWOTNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO U 508 DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk

Urologia Polska 1995/48/3

LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SKÓRY WSPÓŁISTNIEJĄCY Z LISZAJEM PŁASKIM PRZEROSTOWYM NAPLETKA
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Zenon Wielicki

Urologia Polska 1993/46/2

Wyniki operacyjnego leczenia wrodzonych moczowodów olbrzymich u dzieci
Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1993/46/1

Próba zachowawcze go leczenia wad wrodzonych dróg moczowych w zespole brzucha śliwkowatego (Prune-Belly Syndrome)
Mieczysław Fryczkowski, Onufry Torbus, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
Ocena późnych wyników operacyj nego leczenia urazowych uszkodzeń nerek
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1992/45/4

Stopień ryzyka prokreacji u kobiet operowanych w dzieciństwie z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowe
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk

Urologia Polska 1991/44/3

Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych pę cherza moczowego u dorosłej kobiety
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Zbigniew Szczurek, Andrzej Paradysz, Daniel Sabat

Urologia Polska 1988/41/2

TORBIEL RZEKOMA NADNERCZA LEWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCA Z KAMICĄ NERKOWĄ
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Jan Bargieł