PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zev Wajsman

Urologia Polska 1998/51/3

KOMENTARZ DO PRACY ANALIZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ODPOWIEDŹ GUZA NA NAPROMIENIANIE I WYNIKI LECZENIA U CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zev Wajsman