PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zenon Rudzki

Urologia Polska 1987/40/3

PRZERZUT RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO KOŚCI BIODROWEJ
Henryk Kwapisz, Jerzy Miarzyński, Zenon Rudzki, Stanisław Miedziński