PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zdzisław Wajda

Urologia Polska 2001/54/4

Urologia w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
Aleksander Stanek, Marcin Matuszewski, Zdzisław Wajda