PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zdzisław Kuźnik

Urologia Polska 1992/45/1

Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet część pierwsza — rodzaje i metody leczenia)
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet cześć druga — leczenie pooperacyjnych przetok pęcherzowopochwowych z użyciem kleju tkankowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 1991/44/1

Ocena kliniczna preparatu uro-vaxom w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Stosowanie debelizyny po kruszeniu kamieni nerkowych i moczowodowych falami uderzeniowymi ESWL
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 1989/42/2

OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU MINIPRESS (PRAZOSIN HYDROCHLORIDE) F-MY PFIZER W LECZENIU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski, Henryk Filipek, Krzysztof Dębski, Janusz Zajda, Robert Swięcicki, Zygmunt Pawluczuk