PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zdzisław Chojak

Urologia Polska 1987/40/3

PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Marek Pilch, Zdzisław Chojak, Roman Pawłowicz
CAŁKOWITE WYPADNIĘCIE MACICY PRZYCZYNĄ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ UROLOGICZNYCH
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Zdzisław Chojak