PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Wolski

Urologia Polska 2008/61/3

The presence and structure of circulating immune complexes in patients with renal cell cancer
Ryszard Gołda, Wojciech Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Zbigniew Wolski, Jan Domaniewski, Małgorzata Wyszomirska, Jacek Michałkiewicz
Atypowy rozrost drobnozrazikowy (ASAP) i nowotworowy rozrost śródnabłonkowy (PIN) jako stany przedrakowe u pacjentów z podejrzeniem raka stercza i rakiem stercza
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel, Zdzisław Skok, Wojciech Jóźwicki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Stany zapalne rozpoznane w biopsji stercza u pacjentów z podejrzeniem raka
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel, Bartosz Misterek
Proapoptotyczne działanie antagonistów receptora a1 na równowagę komórek nabłonka stercza u pacjentów z łagodnym rozrostem stercza. Doświadczenie in vitro
Łukasz Pokrywka, Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa, Bartosz Misterek, Jan Styczyński, Robert Dębski
Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski
Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe u mężczyzny z nietrzymaniem moczu
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Bartosz Misterek
Czy ściana pęcherza może być skonstruowana in vitro z elementów pochodzących spoza układu moczowego?
Tomasz Drewa, Victoria Sarafian, Zbigniew Wolski, Romana Joachimiak, Jan Sir, Anna Kaznica, Joanna Wisniewska-Skopinska5
Przydatność ultrasonografii trójwymiarowej (USG 3D) w diagnostyce choroby Peyronie
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski
Wyniki wczesnej cystektomii wykonanej u pacjentów z rozpoznaniem raka pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania pT1G3
Krzysztof Kamecki, Jerzy Siekiera, Zbigniew Wolski, Witold Mikołajczak, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
Powtórna biopsja stercza a wykrywalność raka i anaplazji śródnabłonkowej (PIN) oraz atypowego rozrostu drobnozrazikowego (ASAP)
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski
Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe skuteczną alternatywą sztucznego zwieracza w leczeniu mężczyzn z nietrzymaniem moczu
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović

Urologia Polska 2008/61/1

Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe jako nowa metoda leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović

Urologia Polska 2007/60/4

Diagnostyka chorób układu moczowego przy użyciu sond fluorescencyjnych oraz metody hybrydyzacji in situ
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Joanna Łysik

Urologia Polska 2007/60/1

Badanie stercza palcem przez odbytnicę (DRE) jako wstępna ocena stadium miejscowego zaawansowania raka u pacjentów kwalifikowanych do prostatektomii radykalnej
Zbigniew Wolski, Łukasz Pokrywka, Michał Bryczkowski, Tomasz Drewa
Wpływ częstomoczu nocnego na sen i jakość życia polskich mężczyzn
Zbigniew Wolski

Urologia Polska 2006/59/4

Zastosowanie litotrypsji pozaustrojowej w przypadkach kamicy dolnego odcinka moczowodu
Krzysztof Bromber, Zbigniew Wolski, Andrzej Haliński, Edwin Radecki, Krzysztof Śmigaj

Urologia Polska 2006/59/3

Usefulness of histological homogeneity estimation of muscle-invasive urinary bladder cancer in an individual prognosis: a mapping study
Wojciech Jóźwicki, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok, Zbigniew Wolski, Ewa Domanowska, Grażyna Jóźwicka

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 1 - Leczenie operacyjne z wykorzystaniem dostępu laparoskopowego i ,,otwartego" w przypadku guzów nadnerczy
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Maciej Gruszczyński, Marek Jackowski, Jacek Piątkowski
KOD: 6.3 - Wpływ doxazosyny na ekspresję receptorów błonowych, aktywujących apoptozę w pierwotnej hodowli komórek nabłonkowych stercza, u chorych na łagodny przerost gruczołu krokowego
Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa, Bartosz Misterek, Robert Dębski, Zdzisław Skok
KOD: 7.2 - Badanie stercza palcem przez odbytnicę (DRE) jako wstępna ocena stadium miejscowego zaawansowania raka u pacjentów kwalifikowanych do prostatektomii radykalnej
Zbigniew Wolski, Łukasz Pokrywka, Michał Bryczkowski
KOD: 12.2 - Zastosowanie metody trans obturator tape-obtape przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet
Magdalena Mikulska-Jovanović, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć, Maciej Gruszczyński, Tomasz Drewa
KOD: 12.2 - Porównanie wyników leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem taśm trans vaginal tape (TVT) i trans obturator tape (TOT)
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Aleksander Łapuć, Zbigniew Trzepizur, Marek Sosnowski, Eugeniusz Miękoś
KOD: 3.1 - Wpływ ambroxolu (ABX) podawanego pozajelitowo na poziom kwasu moczowego oraz pH moczu w warunkach doświadczalnych
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Marzena Gruszka, Celestyna Mila-Kierzenkowska
KOD: 9.3 - Paliatywna embolizacja tętnicy nerkowej i embolizacja przed planową nefrektomią u chorych na zaawansowanego raka nerki
Michał Bryczkowski, Zbigniew Wolski, Maciej Karolkiewicz, Władysław Lasek

Urologia Polska 2006/59/1

Wznowa raka w cewce moczowej u kobiet z zastępczym pęcherzem jelitowym po radykalnej cystektomii
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović

Urologia Polska 2005/58/4

Wieloetapowe, operacyjne leczenie po całkowitym oskalpowaniu skóry prącia, moszny i krocza
Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Andrzej Szymański

Urologia Polska 2005/58/3

Znaczenie komórek macierzystych w procesie powstawania raka stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Dorota Olszewska-Słonina
Ocena niektórych parametrów reaktywności typu komórkowego w populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych na gruczolakoraka stercza
Anna Helmin-Basa, Lidia Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Marcin Sawicki, Ryszard Gołda, Izabela Kubiszewska, Jacek Michałkiewicz, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć

Urologia Polska 2005/58/2

Leczenie przewlekle chorych na zapalenie stercza oraz przewlekły zespół bólowy miednicy lekami blokującymi receptory alfa adrenergiczne
Zbigniew Wolski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie operacyjnie w przypadku bezobjawowego raka nerkowokomórkowego
Imad Mohtar, Zbigniew Wolski
Wpływ skojarzonego znieczulenia ogólnego i zewnątrzoponowego na nasilenie odpowiedzi stresowej u chorych poddanych rozległym operacjom urologicznym z użyciem jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski
Kwas poliasparaginowy (PAA) jako nośnik dla przeszczepianych komórek. Porównanie z rusztowaniem z alginianu
Tomasz Drewa, Elzbieta Tylek, Zbigniew Wolski, Jolanta Polaczek, Jan Pielichowski, Agnieszka Krawczyk, Bartosz Nadolski, Małgorzata Wozna, Jan Sir
Brachyterapia HDR w "niepowodzeniu miejscowym" (nieradykalność zabiegu, wznowa lokalna) po prostatektomii radykalnej
Andrzej Wronczewski, Zbigniew Wolski, Anna Wronczewska, Roman Makarewicz
Stres operacyjny po wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski
Równowaga między enzymami lizosomalnymi i ich inhibitorami może być markerem pomocnym w wykrywaniu raka stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Celestyna Kierzenkowska-Mila, Małgorzata Sapońska
Rak przejściowokomórkowy cewki moczowej u kobiet po radykalnej cystektomii z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović

Urologia Polska 2005/58/1

Oznaczanie, wyodrębnianie oraz charakterystyka krążących kompleksów immunologicznych obecnych w surowicach pacjentów z rakiem pęcherza moczowego
Ryszard Gołda, Zbigniew Wolski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Kazimierz Madaliński, Wojciech Jóźwicki, Jacek Michałkiewicz

Urologia Polska 2004/57/4

Stres operacyjny po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita jako zespół reakcji hormonalno-humoralno-metabolicznych
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski, Anna Grabowska-Gaweł
Ocena stresu operacyjnego po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-4: Definitywne przetoki moczowa i kałowa w leczeniu rozłegłych popromiennych i nowotworowych przetok pęcherzowo-pochwowo-odbytniczych
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Maciej Gruszczyński
ARI-4: Naciekanie układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) w raku nerkowokomórkowym
Imad Mohtar, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek
ARI-11: Plastyka ściany pęcherza moczowego szczura z użyciem łaty zbudowanej in vitro
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Jan Sir, Bartosz Misterek, Bartosz Nadolski
ARI-12: Zmienność ekspresji receptorów odpowiedzialnych za indukcję apoptozy u chorych z łagodnym rozrostem stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Robert Dębski, Przemysław Gałązka, Katarzyna Wysocka, Zdzisław Skok, Mariusz Wysocki
API-5: Leczenie zaawansowanego lub/i wieloogniskowego raka jedynej nerki - radykalna nefrektomia i dializoterapia
Michał Bryczkowski, Zbigniew Wolski, Maciej Gruszczyński
API-14: Wykorzystanie taśmy trans obturator tape (obtape) w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Doniesienie wstępne
Magdalena Mikulska-Jovanović, Zbigniew Wolski
API-16: Wpływ Ambroksolu, kapsaicyny i dimetylosulfotlenku na wyizolowaną ścianę pęcherza moczowego
Tomasz Drewa, Tomasz Tyrakowski, Zbigniew Wolski, Natalia Młodzik, Piotr Karwowski, Przemysław Gałązka, Bartosz Misterek, Łukasz Pokrywka
AP-17: Powstawanie złogów hipoksantynowych w wyniku stosowania Ambroksolu (ABX) parenteralnie u szczurów
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Przemysław Gałązka, Hanna Pachnowska, Katarzyna Wysocka, Magdalena Mikulska-Jovanović
RII-5: Ocena wartości neoadjuwantowej hormonoterapii u chorych z ograniczonym do narządu rakiem stercza leczonych brachyterapią HDR skojarzoną z teleradioterapia
Zbigniew Wolski, Andrzej Wronczewski, Roman Makarewicz, Anna Wronczewska
SNIV-1: Plastyka ściany pęcherza moczowego szczura z użyciem łaty zbudowanej in vitro
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Jan Sir, Bartosz Misterek, Bartosz Nadolski

Urologia Polska 2004/57/2

Pierwotna hodowla chondrocytów w pożywce wzbogaconej surowicą własną. Możliwość zastosowania w leczeniu odpływu pęcherzowo-moczowodowego
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Artur Czaplewski, Alina Woźniak, Jan Sir

Urologia Polska 2003/56/4

Mieszana hodowla chondrocytów i komórek nabłonka pęcherza moczowego królika
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Artur Czaplewski, Alina Woźniak, Jan Sir, Jerzy Maźwa

Urologia Polska 2003/56/2

Immunogenoterapia raka gruczołu krokowego
Jerzy Trojan, Piotr Kopiński, Tomasz Drewa, Jolanta Powierska-Czarny, Joanna Pacholska, Piotr Jarocki, Zbigniew Wolski
Ocena ekspresji białka błonowego Fas (CD95, Apo-1) w hodowli pierwotnej komórek nabłonka stercza u chorych z łagodnym rozrostem i rakiem przy użyciu cytometru przepływowego
Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa, Alina Woźniak, Dorota Olszewska-Słonina, Jan Styczyński

Urologia Polska 2003/56/1

Brachyterapia wysokodawkowa wraz z napromienianiem z pól zewnętrznych w leczeniu chorych z rakiem stercza
Zbigniew Wolski, Andrzej Wronczewski, Roman Makarewicz, Anna Wronczewska

Urologia Polska 2002/55/3

Prawdopodobieństwo wznowy i przerzutów odległych w stadium zaawansowania B i C według robsona u chorych na raka nerkowokomórkowego leczonych nefrektomią i napromienianiem
Małgorzata Zarzycka, Zbigniew Wolski, Wiesława Windorbska, Andrzej Lebioda
Nowa metoda endoskopowego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju tkankowego
Zbigniew Wolski
Naciekanie narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović

Urologia Polska 2000/53/3

APOPTOZA, CZYLI ZAPROGRAMOWANA ŚMIERĆ KOMÓRKI W NIEKTÓRYCH CHOROBACH GRUCZOŁU KROKOWEGO
Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa
RADYKALNA PROSTATEKTOMIA W RAKU STERCZA IV SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ BYDGOSZCZ, 27. 11. 1998 R.
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski
PALIATYWNE, INWAZYJNE I NIEINWAZYJNE LECZENIE RAKA STERCZA I PĘCHERZA MOCZOWEGO V SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ BYDGOSZCZ, 8 10 1999 R.
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 1998/51/2

OPERACYJNE LECZENIE ZWĘŻEŃ CEWKI MOCZOWEJ W BALANITIS XEROTICA OBLITERANS
Zbigniew Wolski
SPRAWOZDANIE Z III SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ ?LECZENIE ENDOSKOPOWE I OPERACYJNE NOWOTWORÓW MOCZOWODU". BYDGOSZCZ, 24 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU
Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET PO RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Zbigniew Wolski, Jerzy Siekiera, Andrzej Szymański

Urologia Polska 1997/50/3

ZAGROŻENIE ZAKAŻENIEM WIRUSEM HIV PODCZAS ZABIEGÓW I OPERACJI UROLOGICZNYCH
Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć, Andrzej Szymański
SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM ?AIDS A PRACOWNIK SŁUŻBY ZDROWIA" BYDGOSZCZ 20-22.11.1996
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski, Andrzej Szamański

Urologia Polska 1997/50/2

SPRAWOZDANIE Z II SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ "ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET" BYDGOSZCZ, 6.12.1996 R.
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 1997/50/1

ZASTOSOWANIE LEKU MUKOLITYCZNEGO U CHORYCH Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM JELITOWYM
Zbigniew Wolski, Andrzej Petrus

Urologia Polska 1996/49/4

POZIOM SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) A UKŁAD FIBRYNOLIZY W RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Maria Kotschy, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 1996/49/1

ZESPOLENIE JELITOWO-JELITOWE BEZ UŻYCIA SZWÓW (VALTRAC) W OPERACJACH UROLOGICZNYCH
Zbigniew Wolski, Jerzy Siekiera
MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY NAJĄDRZA
Zbigniew Ziętek, Zbigniew Wolski, Zdzisław Skok

Urologia Polska 1993/46/3

Pierwotne guzy moczowodu
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski, Nagib Elghawi

Urologia Polska 1993/46/2

Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako droga szerzenia się raka pęcherza moczowego
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
Polip moczowodu u chorej na kamicę moczowodową
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1992/45/2

Leczenie zwężenia połą czenia miedniczkowo-moczowodowego metodą endopielouretertomii
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1991/44/3

Przetoka między pęcherzem moczowym i wyrostkiem robaczkowym
Zbigniew Wolski, Robert Górecki, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski

Urologia Polska 1991/44/1

Uretrotomia metodą Otisa w leczeniu zwężeń cewki po operacjach spodziectwa
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1989/42/4

WARTOŚĆ WEWNĘTRZNEGO DRENAŻU GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Maciej Czaplicki, Tadeusz Krzeski
OPERACYJNE LECZENIE CHOREGO Z GUZEM NERKI I PRZECIWLEGŁEGO MOCZOWODU
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1988/41/3

NERKA NADLICZBOWA
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Janusz Gołębiewski, Piotr Trypens

Urologia Polska 1988/41/2

POSZERZENIE MOCZOWODU IZOLOWANĄ PĘTLĄ JELITA CIENKIEGO POZBAWIONĄ ŚLUZÓWKI U CHOREGO Z NAWROTOWĄ KAMICĄ NERKOWĄ DONIESIENIE WSTĘPNE
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Stefan Kruś, Mabruk Emsallem

Urologia Polska 1987/40/3

SPRAWOZDANIE Z 7 KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO
Zbigniew Wolski

Urologia Polska 1985/38/4

URETROPLASTYKA Z UŻYCIEM WOLNEGO PŁATA SKÓRY PEŁNEJ GRUBOŚCI W LECZENIU SPODZIECTWA
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Janusz Judycki, Ryszard Hanecki, Mabruk Emsallem

Urologia Polska 1980/33/3

Operacje wytwórcze cewki moczowej w balanitis xerotic obliterans
Zygmunt Jasiński, Zbigniew Wolski, Stanisław Banach

Urologia Polska 1978/31/4

Niewydolność nerek z przyczyn urologicznych
Zygmunt Jasiński, Stanisław Banach, Zbigniew Wolski, Anna Skrzycka, Julian Witorzeńć