PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Wolnik

Urologia Polska 1980/33/2

Tłuszczakomięsak nerki
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Jerzy Piaszczyński, Zbigniew Wolnik