PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 2000/53/1

SPRAWOZDANIE Z 94. DOROCZNEGO SPOTKANIA AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO DALLAS, 1-6 MAJA 1999 R.
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1998/51/3

ASPEKTY ANATOMICZNE ORGANOOSZCZĘDNYCH OPERACJI NOWOTWORU NERKI
Zbigniew Piasecki, Marek Wyczółkowski

Urologia Polska 1998/51/1

RUCHOMOŚĆ ODDECHOWA NERKI OBJĘTEJ PROCESEM NOWOTWOROWYM W OCENIE NACIEKANIA STRUKTUR SĄSIEDNICH W BADANIU USG
Marek Wyczółkowski, Zbigniew Piasecki, Jacek Kotuła, Bohdan Pawlicki

Urologia Polska 1997/50/4

ULTRASONOGRAFICZNE ROZPOZNANIE PENETRACJI ROPNIA OKOŁONERKOWEGO PRAWOSTRONNEGO DO OKOLICY POŚLADKOWEJ PRAWEJ
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1995/48/1

Wspomnienie pośmiertne - doc. dr hab. med. Andrzej Bugajski (31.V.1937 - 19.I.1995)
Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1986/39/3

JEDNOCZASOWA OPERACJA OBUSTRONNEJ,OLBRZYMIEJ, ORTOTOPICZNEJ TORBIELI MOCZOWODU
Zbigniew Piasecki, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1985/38/4

PRZETOKI TYLNEJ CEWKI MOCZOWEJ
Zygmunt Dobrowolski, Marek Gałka, Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1985/38/3

SELEKTYWNE BARWIENIE POWIERZCHNIOWE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO PRZEZ DOPĘCHERZOWE PODAWANIE BŁĘKITU METYLENOWEGO POŁĄCZONE Z IDENTYFIKACJĄ ENDOSKOPOWĄ
Zygmunt Dobrowolski, Zbigniew Piasecki, Bolesław Papla

Urologia Polska 1984/37/3

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA WYNICOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO ODPROWADZENIEM MOCZU DO ESICY I CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONEGO ODCINKA PROSTNICY
Zbigniew Piasecki, Maciej Augustyn

Urologia Polska 1983/36/2

Niezwykła przyczyna uporczywego krwinkomoczu
Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1981/34/1

Ocena wartości uretrotomii wewnętrznej optycznej w leczeniu zwężeń cewki
Zbigniew Piasecki, Marek Gałka

Urologia Polska 1980/33/1

Usuwanie elastycznych ciał obcych z pęcherza
Zbigniew Piasecki

Urologia Polska 1979/32/3

Wspomnienie pośmiertne o dr med. Kazimierzu Stolarskim
Zbigniew Piasecki, Lucyna Ciosowa