PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Markiel

Urologia Polska 2003/56/2

Priapizm - opis doraźnej operacji naprawczej
Artur Pietrusa, Wiesław Duda, Andrzej Szedel, Zbigniew Markiel