PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2008/61/4

Od Wenus z Willendorfu do leptyny – historia odkrycia tej cytokiny i jej powiązanie z męskim układem rozrodczym człowieka
Witold Malendowicz, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Biopsja rdzeniowa gruczołu krokowego wykonywana z powodu podwyższonego stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) – ocena wykrywalności raka prostaty
Michał Malkowski, Wojciech Cieślikowski Jr, Leszek Michalak, Łukasz Wojnar, Witold Malendowicz, Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias
Chłoniak pęcherza moczowego. Opis przypadku
Łukasz Wojnar, Zbigniew Kwias, Michał Malkowski, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz
W jakiej grupie chorych na raka stercza można oczekiwać największego zysku w przypadku zastosowania uzupełniającej radioterapii po radykalnej prostatektomii?
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Michał Hrab

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.4 - Zastosowanie stentów śródcewkowych jako alternatywnej metody leczenia przeszkody podpęcherzowej
Tomasz Deja, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Patryk Gmerek
KOD: 21.1 - Porównanie okołooperacyjnego stresu psychicznego u pacjentów przechodzących radykalną prostatektomię i adenomektomię nadłonową
Paweł Kalwas, Zbigniew Kwias, Robert Kuźma, Witold Malendowicz, Michał Hrab
KOD: 7.3 - Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza
Piotr Milecki, Tomasz Piotrowski, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski
KOD: 21 - Tu retroperitonealis-haemangiopericytoma - opis przypadku
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Patryk Gmerek, Piotr Milecki, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Tomasz Deja
KOD: 13.2 - Zaburzenia wzwodu u chorych stosujących substancje dopingujące bez wskazań medycznych
Roland Dadej, Leszek Michalak, Brunon Dadej, Michał Krawczyński, Zbigniew Kwias
KOD: 13.2 - Skuteczność cytrynianu sildenafilu w leczeniu zaburzeń wzwodu u młodych mężczyzn, stosujących substancje dopingujące bez wskazań medycznych
Roland Dadej, Brunon Dadej, Zbigniew Kwias, Paweł Kalwas
KOD: 7.1 - Rak stercza z przerzutem do gałki ocznej - opis przypadku
Michał Kretkowski, Michał Hrab, Michał Krawczyński, Witold Malendowicz, Piotr Cieśliński, Zbigniew Kwias
KOD: 9.1 - Charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych u chorych operowanych z powodu jasnokomórkowego raka nerki (RCC)
Michał Hrab, Michał Kretkowski, Michał Krawczyński, Paweł Kalwas, Witold Malendowicz, Zbigniew Kwias
KOD: 3.3 - Leczenie w przypadku kamicy moczowodowej metodą ESWL przy użyciu litotryptera piezoelektrycznego - analiza doświadczenia klinicznego
Michał Krawczyński, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Roland Dadej, Michał Hrab, Michał Kretkowski
KOD: 21 - Sieć naczyniowa moczowo-płciowa w okresie zarodkowym
Piotr Cieśliński, Witold Woźniak, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2005/58/4

Ryzyko wyindukowania nowotworu złośliwego po radioterapii z powodu raka stercza
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2005/58/2

Rzadkie przypadki przenikających urazów zewnętrznych narządów płciowych męskich powikłanych obecnością ciała obcego
Roland Dadej, Zbigniew Kwias, Leszek Michalak, Michał Kretkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wczesny rozwój nerki u zarodków ludzkich
Piotr Cieśliński, Witold Woźniak, Zbigniew Kwias
Objawy uboczne związane z radykalną radioterapią raka stercza
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias
Pooperacyjna radioterapia po radykalnej prostatektomii
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias
Leczenie pacjentów ze zwężeniami zespolenia pęcherzowo-cewkowego, poddanych radykalnej prostatektomii i radioterapii z powodu raka stercza - doświadczenia własne
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Piotr Milecki
Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genu leptyny i izoform jej receptora
Witold Malendowicz, Marcin Ruciński, Agnieszka Ziółkowska, Zbigniew Kwias
Paliatywna radioterapia u chorych z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski, Andrzej Antczak
Zastosowanie czasowych stentów śródcewkowych u chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Andrzej Antczak
Ocena wpływu najczęstszych schorzeń towarzyszących na nasilenie zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn leczonych urologicznie
Roland Dadej, Brunon Dadej, Magdalena Snoch-Bazar, Zbigniew Kwias, Michał Hrab, Piotr Cieśliński
Ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn leczonych urologicznie
Roland Dadej, Brunon Dadej, Magdalena Snoch-Bazar, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Wojciech Cieślikowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PVI-7: Ocena powikłań urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Jacek Rataj, Tomasz Stachowski, Stanisław Zapalski, Marcin Gabryel, Paweł Zieliński, Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski
RII-4: Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza. Ocena wstępna
Piotr Milecki, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Paweł Kalwas

Urologia Polska 2003/56/4

Pooperacyjna radioterapia z pól zewnętrznych po radykalnej prostatektomii u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Janusz Skowronek, Tomasz Stachowski

Urologia Polska 2002/55/2

Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2001/54/4

Radioterapia jako jedna z opcji leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1997/50/3

ALGORYTMY DECYZYJNE W LECZENIU KAMICY MOCZOWEJ METODĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski
POSZUKIWANIE ISTOTNYCH ATRYBUTÓW W ANALIZIE DOŚWIADCZEŃ NAD LECZENIEM KAMICY MOCZOWEJ ZA POMOCĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski

Urologia Polska 1997/50/2

WYSTĘPOWANIE I TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE NOWOTWORÓW TYPU ONCOCYTOMA W MATERIALE WŁASNYM
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Wiesław Sokołowski
WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO SPOSOBEM OBLITERACJI ŻYŁY NASIENNEJ U 54 CHORYCH
Tomasz Stachowski, P. Skrzywanek, Zbigniew Kwias, Andrzej Karwowski

Urologia Polska 1996/49/3

OCENA WARTOŚCI PROGNOSTYCZNEJ OZNACZANIA EKSPRESJI IZOANTYGENÓW UKŁADU ABH W RAKU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Piotr Nowakowski

Urologia Polska 1995/48/3

OCENA WYNIKÓW LECZENIA CHORYCH Z POJEDYNCZYM KAMIENIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ METODĄ ESWL
Witold Woźniak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Andrzej Antczak

Urologia Polska 1995/48/2

RZADKI PRZYPADEK ZAPALNEGO GUZA POWSTAŁEGO W PRZETRWAŁYM MOCZOWNIKU U 62 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Ryszard Prędki, Piotr Nowakowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1994/47/4

Operacja Goodwina jako alternatywa wszczepienia moczowodów do skóry u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
Ocena wartości diagnostycznej badań cytologicznych osadu moczu w nabłonkowych nowotworach pęcherza moczowego w różnym stadium zaawan- sowania i o różnym stopniu złośliwości histologicznej
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
: Przypadek lewostronnej przepukliny pachwinowej z całko- witym przemieszczeniem pęcherza moczowego do moszny
Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias, Józef Traczyk

Urologia Polska 1994/47/1a

Rak pęcherza wynicowanego u 62-letniego chorego
Zbigniew Kwias, Witold Skorupski

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA GUZÓW JĄDER W OŚRODKU POZNAŃSKIM
Józef Strzyżowski, Cezary Ramlau, Jerzy Atler, Zbigniew Kwias, Witold Skorupski

Urologia Polska 1987/40/4

GUZ PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Janusz Sowier, Jacek Karon, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1987/40/3

OBSERWACJE KLINICZNE PO EMBOLIZACJI W NOWOTWORACH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Kwias, Józef Strzyżowski, Wiesław Sokołowski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Los chorych po wycięciu nerki
Zbigniew Kwias, Władysław Twardosz, Janusz Aniszczenko
Guzy neuropochodne nerek
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Ryszard Prędki
Nadciśnienie tętnicze w chorobie jednej nerki
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1981/34/2

Operacje naprawcze cewki moczowej u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Zbigniew Kwias, Władysław Twardosz, Bronisław Stachowski
Rhabdomyosarcoma pęcherza moczowego
Zbigniew Kwias, Bogdan Jurasz, Władysław Twardosz

Urologia Polska 1979/32/4

Wpływ środowiska na występowanie kamicy układu moczowego
Zbigniew Kwias, Marek Turski, Wojciech Twardosz

Urologia Polska 1979/32/2

Krwawienia z przewodu pokarmowego po wyłuszczeniu gruczolaka stercza
Zbigniew Kwias, Marek Turski, Maciej Koszutski

Urologia Polska 1979/32/1

Przypadek urazowego zerwania skóry prącia i moszny
Jerzy Atler, Witold Podstawski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1978/31/3

Ocena różnych metod diagnostycznych w nowotworach pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Tadeusz Jurczykowski, Ryszard Prędki
Leczenie chirurgiczne i onkologiczne nowotworów pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Cezary Ramlau, Barbara Głuszak, Anna Wachowiak