PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Jeleń

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW JĄDER OPARTA NA WŁASNYM MATERIALE
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń, Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1987/40/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W PRZEZCEWKOWEJ ULTRASONOGRAFICZNEJ DIAGNOSTYCE CHORÓB PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Noga, Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny, Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1986/39/1

Przydatność badań ultradźwiękowych w różnicowaniu gruczolaka i raka stercza
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń

Urologia Polska 1985/38/4

PRZYDATNOŚĆ URETROTOMII WEWNĘTRZNEJ W ZAPOBIEGANIU ZWĘŻENIOM CEWKI PO ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny

Urologia Polska 1984/37/4

PORÓWNANIE METOD ? ENDOSKOPOWEJ I ULTRASONOGRAFICZNEJ ? PRZY OCENIE WIELKOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń

Urologia Polska 1984/37/1

CHORZY Z GRUCZOLAKIEM STERCZA I JEDNOCZEŚNIE INNYMI CHOROBAMI DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń

Urologia Polska 1983/36/4

Operacyjne leczenie odpływu wstecznego u chorych z podwójnym moczowodem
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń