PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Gnacik

Urologia Polska 1999/52/2

JEDNOCZASOWE WYSTĘPOWANIE RÓŻNYCH HISTOLOGICZNIE NOWOTWORÓW JĄDER O NISKIM STOPNIU ZAAWANSOWANIA
Wojciech Gnacik, Maciej Kupajski, Jan Myrta

Urologia Polska 1999/52/1

PRZERZUT DO GAŁKI OCZNEJ PIERWSZYM OBJAWEM RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Maciej Kupajski, Wojciech Gnacik, Kazimierz Rajchel, Jan Myrta

Urologia Polska 1997/50/1

MASYWNY KRWOTOK DO PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ W PRZEBIEGU PĘKNIĘTEJ TORBIELI NERKI. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. SPOSTRZEŻENIE KLINICZNE
Wojciech Gnacik, W. Pawłowski, Jan Myrta

Urologia Polska 1995/48/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU KAMICY DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ZA POMOCĄ URETERORENOSKOPII
Wiesław Bieniec, Wojciech Pawłowski, Jan Myrta, Wojciech Gnacik