PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Dzierżak

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

BCG terapia w leczeniu powierzchownych raków pęcherza moczowego - skuteczność, działania niepożądane
Michał Trąbka, Wojciech Dzierżak
Ocena wyników leczenia chorych z przetokami pęcherzowo-pochwowymi
Barbara Jach-Siwek, Stanisław Dzierżak, Piotr Bobiarski, Wojciech Dzierżak

Urologia Polska 1995/48/1

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO OSŁONKI POCHWOWEJ JĄDRA
Janusz Ciechan, Wojciech Dzierżak