PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Cieślikowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn leczonych urologicznie
Roland Dadej, Brunon Dadej, Magdalena Snoch-Bazar, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Wojciech Cieślikowski