PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Bociański

Urologia Polska 1985/38/4

PRÓBA ZAPOBIEGANIA NIEDROŻNOŚCI JELIT PO CAŁKOWITYM USUNIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POWODU RAKA
Andrzej Musierowicz, Andrzej Łabędzki, Wojciech Rogowski, Wojciech Bociański

Urologia Polska 1982/35/3-4

Rozległe zacieki moczowe spowodowane uszkodzeniem cewki moczowej męskiej w czasie cewnikowania
Jan Antczak, Wojciech Bociański