PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witold Podstawski

Urologia Polska 1979/32/1

Przypadek urazowego zerwania skóry prącia i moszny
Jerzy Atler, Witold Podstawski, Zbigniew Kwias