PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witold Cerski

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W BRUKSELI, BELGIA 16-17 MAJA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Witold Cerski, Maciej Gruszczyński, Maciej Niemirowicz

Urologia Polska 1997/50/2

INTERFERON W PALIATYWNYM LECZENIU RAKA NERKI I JEGO PRZERZUTÓW
Witold Cerski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski