PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesław Węglarz

Urologia Polska 2002/55/1

Przyczyny powstania i zasady leczenia 255 przypadków urazów przedniej cewki moczowej
Zygmunt F. Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Leszek Woliński, Piotr Jakubik, Janusz Jaszczyński, Janusz Kosmala, Barbara Dobrowolska, Adam Dorobek, Andrzej Koziak
Diagnostyka i leczenie 268 przypadków urazów cewki tylnej
Zygmunt F. Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Leszek Woliński, Piotr Jakubik, Janusz Jaszczyński, Janusz Kosmala, Barbara Dobrowolska, Adam Dorobek, Andrzej Koziak

Urologia Polska 2001/54/1

Przecewkowa wysokoenergetyczna mikrofalowa termoterapia gruczołu krokowego - doniesienia wstępne
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, Wojciech Habrat, Wiesław Węglarz
Ocena badań urodynatnicznych chorych po radykalnym wycięciu odbytnicy
Zygmunt Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Wacław Lipczyński, Piotr Richter, Andrzej Strach

Urologia Polska 2000/53/3

NIETYPOWE GUZY MIEDNICY MNIEJSZEJ
Zygmunt Dobrowolski, Mieczysław Gałęzia, Wacław Lipczyński, Janusz Jaszczyński, Wiesław Węglarz, Bolesław Papla

Urologia Polska 1998/51/1

OCENA ZABURZEŃ URODYNAMICZNYCH W CHOROBIE PARKINSONA
Wiesław Węglarz, Anna Krygowska-Wajs, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Szczudlik

Urologia Polska 1985/38/3

NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU PÓŹNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta, Wiesław Węglarz

Urologia Polska 1985/38/2

ANALIZA CHORYCH KIEROWANYCH WIELOKROTNIE NA OSTRY DYŻUR UROLOGICZNY
Wiesław Węglarz, Adam Kwinta