PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesław Stefański

Urologia Polska 1983/36/3

Antygen karcinoembrionalny (CEA) osocza w konfrontacji z kwaśną fosfatazą sterczową (PAP-RIA) u chorych na nowotwory stercza antygen karcinoembrionalny (cea) osocza w konfrontacji z kwaśną fosfatazą sterczową (pap-
Antonina Marczyńska, Jan Kulpa, Jan Leńko, Wiesław Stefański

Urologia Polska 1978/31/2

Paliatywne leczenie 5-fluorouracilem zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Marek Pawlicki, Krzysztof Migdał, Wiesław Stefański