PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesław Sokołowski

Urologia Polska 1997/50/4

S-TRANSFERAZA GLUTATIONOWA JAKO GENETYCZNY MARKER RYZYKA PODATNOŚCI NA ROZWÓJ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Wiesław Sokołowski, Renata Jaskuła-Sztul, Ryszard Szpera, Krzysztof Szyfter

Urologia Polska 1997/50/2

WYSTĘPOWANIE I TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE NOWOTWORÓW TYPU ONCOCYTOMA W MATERIALE WŁASNYM
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Wiesław Sokołowski

Urologia Polska 1987/40/3

OBSERWACJE KLINICZNE PO EMBOLIZACJI W NOWOTWORACH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Kwias, Józef Strzyżowski, Wiesław Sokołowski