PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wanda Stankiewicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Immunotropowy wpływ embolizacji tętnicy nerkowej u chorych na raka nerki
Tomasz Syryło, Wanda Stankiewicz, Henryk Zieliński, Marek P. Dąbrowski