PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Władysław Panicz

Urologia Polska 1978/31/4

Ocena płodności i wydalania ketosterydów po operacyjnym leczeniu obustronnego wnętrostwa
Mieczysław Fryczkowski, Władysław Panicz, Józef Grabski