PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Władysław Malek

Urologia Polska 1993/46/3

Rak skóry moszny u chorego z łuszczycą leczonego fotochemioterapią
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Malek, Magdalena Łopuszyńska, Barbara Maciejewska