PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Syryło

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Immunotropowy wpływ embolizacji tętnicy nerkowej u chorych na raka nerki
Tomasz Syryło, Wanda Stankiewicz, Henryk Zieliński, Marek P. Dąbrowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Remisja mnogich przerzutów do płuc w przebiegu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po embolizacji tętnicy nerkowej, nefrektomii i adjuwantowej immunochemioterapii
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jacek Anusik, Grzegorz Piotrowicz, Paweł Nurzyński, Magdalena Zagrodzka, Bernard Jaroń
KOD: 21 - Remisja przerzutów płucnych w przebiegu rozsianego raka nerkowokomórkowego
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jakub Żołnierek, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Cezary Szczylik
KOD: 3.1 - Ropień pośladka jako pierwszy objaw kamicy odlewowej nerki
Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak, Leszek Bortnowski, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński