PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Idziok

Urologia Polska 1996/49/4

TORBIELE PRAWDZIWE JĄDRA U NOWORODKA
Jan Klempous, Tomasz Idziok, Jerzy Rabczyński, Danuta Wachnik