PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Bużański

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Znaczenie wczesnej, ponownej elektroresekcji guza pęcherza moczowego (re-TURbt) dla prawidłowego rozpoznania stopnia zaawansowania miejscowego i leczenia powierzchownego raka pęcherza grupy średniego ryzyka
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Maciej Zbrzeźniak, Tomasz Bużański, Jacek Kuczera, Adam Gajda, Robert Dobosz, Jan Faryna, Wojciech Pypno

Urologia Polska 1995/48/1

DNI UROLOGICZNE W LILLE (FRANCJA) - Sprawozdanie
Krzysztof Pastewka, Tomasz Bużański

Urologia Polska 1993/46/3

Hypertemia przecewkowa w leczeniu łagodnego prze rostu sterc
Wojciech Pypno, Tomasz Bużański, Stanisław Graniewski