PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2008/61/2

Zwężenia moczowodów w następstwie przeszczepów aortalno-udowych
Bolesław Kuzaka, Janusz Judycki, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Maciej Niemierko, Maciej Czaplicki
Guz liściasty gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Maciej Niemierko, Roman Pykało, Maciej Czaplicki
Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2006 – listopad 2007. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Implantacja taśmy podcewkowej przez otwory zasłonowe z odroczoną regulacją taśmy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
Ewa Bres-Niewada, Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski
Korelacja badań urodynamicznych z unerwieniem szyi pęcherza moczowego u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Agnieszka Bossowska, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski, Andrzej Borkowski
Czynniki ryzyka wczesnego nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza
Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski

Urologia Polska 2008/61/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2006 – listopad 2007. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2007/60/4

Rak drobnokomórkowy pęcherza moczowego
Tomasz Borkowski, Bolesław Kuzaka, Paweł Szalecki, Joanna Sańko-Resmer, Roman Pykało

Urologia Polska 2007/60/3

Skuteczność kwasu hialuronowego w łagodzeniu objawów zespołu bolesnego pęcherza
Piotr Radziszewski, Albert Gugała, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2007/60/2

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2005 ? październik 2006. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2007/60/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2005 - październik 2006. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2006/59/2

Przegląd piœśmiennictwa urologicznego: listopad 2004 –- paźŸdziernik 2005. CzꜶć II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.1 - Zastosowanie szwu mechanicznego w celu uzyskiwania hemostazy splotu żylnego Santoriniego w czasie laparoskopowej prostatektomii radykalnej - doniesienie wstępne
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Dariusz Ostapowski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2006/59/1

Przegląd piœśmiennictwa urologicznego: listopad 2004 – paŸździernik 2005. CzꜶć I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2005/58/2

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 ? 1 X 2004. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wstępne średnio odległe wyniki leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą Hynes-Andersona przez retroperitoneoskopię
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Janusz Gołębiewski

Urologia Polska 2005/58/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 - 1 X 2004. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-3: Cystektomia bez podwiązki
Tomasz Borkowski, Cezary Torz, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
ARI-8: Nauka szycia laparoskopowego
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski
API-2: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski
RIII-1: Udział czynników wzrostu i cytokin w raku jasnokomórkowym nerki
Monika Pawłowska, Piotr Kryst, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Leszek Pączek
SNIV-3: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomIi radykalnej
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2004/57/2

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego. Urologia. Listopad 2002 - październik 2003 r. (część II)
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2004/57/1

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego. Urologia. Listopad 2002 – październik 2003 r. (część I)
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2003/56/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego. Listopad 2001 - październik 2002
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2002/55/4

Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2002/55/1

Przegląd piśmiennictwa. Urologia 2001
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2001/54/4

Mięśniak gładkokomórkowy nerki (Leiomyoma renis)
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Roman Pykało

Urologia Polska 2001/54/3

Ciało obce w pęcherzu moczowym - powikłanie po laparoskopowej operacji sposobem Burch
Paweł Szalecki, Tomasz Borkowski
Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego - urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2001/54/2

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL
Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Leszek Bęc, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1997/50/4

UROLOGIA W INTERNECIE I INTERNET W UROLOGII
Tomasz Borkowski