PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Teresa Kardel-Mizerska

Urologia Polska 1998/51/1

RAK Z KANALIKÓW ZBIORCZYCH NERKI ? CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA, HISTOLOGICZNA I GENETYCZNA
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Teresa Kardel-Mizerska, Piotr Hadaczek, Jacek Podolski, Jan Lubiński, Grażyna Cieślińska-Wilk, Barbara Górecka-Szyld

Urologia Polska 1996/49/2

LECZENIE PALIATYWNE INTERFERONEM a-2b CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NEREK Z PRZERZUTAMI. DONIESIENIE WSTĘPNE
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Grażyna Cieślińska-Wilk

Urologia Polska 1993/46/1

Wpływ jednostronnej nefrektomii na eliminację gentamycyny podanej królikom jednorazowo
Marek Droździk, Barbara Gawrońska-Szklarz, Teresa Kardel-Mizerska, Jerzy Wójcicki, Barbara Krasowska, Lidia Różewicka

Urologia Polska 1992/45/2

Praktyczne zastosowanie hemodilucji w operacjach urologicznych
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Waldemar Sumliński

Urologia Polska 1988/41/1

ZNACZENIE WAGINOGRAFII W DIAGNOSTYCE PRZETOK MOCZOWODOWO-POCHWOWYCH I PĘCHERZOWO-POCHWOWYCH
Teresa Kardel-Mizerska, Stanisława Spoz, Jan Sprogis
RAK SKÓRY MOSZNY
Jan Sprogis, Teresa Kardel-Mizerska, Stanisława Spoz