PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tamara Czwalińska

Urologia Polska 1994/47/1-2

Heamangiopericytoma malignum \"renis
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Edward Wirzman, Tamara Czwalińska, Jan Szymanowski