PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Spruch

Urologia Polska 2001/54/2

Przetoki moczowodowo-pochwowe w materiale własnym
Tadeusz Spruch, Robert Klijer, Jerzy Michalak, Andrzej Jezierski
Późne następstwa złamania miednicy z rozerwaniem pęcherza moczowego
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik

Urologia Polska 2001/54/1

Miejscowa sterydoterapia połączona z rozszerzaniem w terapii jatrogennych zwężeń ujścia zewnętrznego męskiej cewki moczowej
Robert Klijer, Tadeusz Spruch, Marek Urban
Odlegle wyniki leczenia torbieli prostych nerek za pomocą punkcji przezskórnych połączonych z podaniem środka obliterującego
Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik, Robert Klijer

Urologia Polska 1998/51/4

ROLA UKŁADU GABA-ERGICZNEGO W POWSTAWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO I GRUCZOŁU KROKOWEGO ? BADANIA WSTĘPNE
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz

Urologia Polska 1996/49/3

AKTYWNOŚĆ ARYLOSULFATAZ A I B U CHORYCH Z NOWOTWORAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Tadeusz Szumiło, Robert Klijer, Teodozja Pycka, Halina Szumiło, Dariusz Stępnik

Urologia Polska 1995/48/2

EMBOLIZACJA TĘTNIC BIODROWYCH WEWNĘTRZNYCH I TĘTNIC PĘCHERZOWYCH W PÓŹNYCH OKRESACH NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Paweł Rakowski, Bolesław Kuzaka
WYNIKI LECZENIA TORBIELI NEREK METODĄ NAKŁUCIA PRZEZSKÓRNEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Jacek Niezabitowski, Elżbieta Jezierska, Jacek Tereszkiewicz

Urologia Polska 1995/48/1

OZNACZENIA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz

Urologia Polska 1994/47/4

Aktywność osoczowej beta hydroksylazy dopaminowej u chorych z łagod- nym rozrostem stercza
Tadeusz Spruch, Robert Klijer

Urologia Polska 1979/32/2

Skręt jądra
Tadeusz Spruch, Jerzy Michalak