PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Krzyszkowski

Urologia Polska 1999/52/3

ROZSIEW NOWOTWORU NERKI W OKRESIE 10-12 LAT PO USUNIĘCIU OGNISKA PIERWOTNEGO
Rafał Morga, Tadeusz Krzyszkowski