PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1997/50/3

MODEL LITOTRYPTORA IPPT PAN PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Tomasz Jakubczyk, Janusz Judycki, Jerzy Etienne, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Leszek Filipczyński, Bogusław Zienkiewicz
ZMIANA WRAŻLIWOŚCI FLORY BAKTERYJNEJ W MOCZU CHORYCH LECZONYCH W KLINICE UROLOGII AM W WARSZAWIE NA PRZESTRZENI DZIESIĘCIU LAT
Renata Rolińska, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Radosław Jardanowski, Danuta Szmidt, Józefa Wencel, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z pobytu w Institut of Urology and Nephrology w Londynie . 277 T. Krzeski: Ocena „Urologii\" pod redakcją Jerzego Zielińskiego i Jana Leńki. PZWL, Warszawa 1993r
Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1993/46/1

Wyniki operacyjnego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Ewa Mayzner-Zawadzka

Urologia Polska 1992/45/3

Wjda układu moczowego współistniejąca z wadą wrodzoną narządów płciowych — ureter retrocavalis w zespole Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
Piotr Kryst, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Ewa Mayzner-Zawadzka, Tadeusz Krzeski
Brodawczak odwrócony inverted papilloma) moczowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Tadeusz Krzeski, Ewa Walczakowa, Stefan Kruś

Urologia Polska 1992/45/2

Wykazanie obecności FSH-podobnej substancji w tkankach usuniętych gruczolaków stercza
Waldemar Dorobek, Bogusława Baranowska, Tadeusz Krzeski
ESWL u dzieci
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
Leczenie zwężenia połą czenia miedniczkowo-moczowodowego metodą endopielouretertomii
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
Leczenie metodą ESWL odlewowej kamicy jedynej nerki u chorej z upośledzeniem krzepnięcia krwi
Artur A. Antoniewicz, Janusz Judycki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Dr med. Edward Daszkiewicz
Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1992/45/1

Szczelna przetoka pęcherzowo-skórna
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Tadeusz Krzeski, Mieczysław Ołpiński

Urologia Polska 1991/44/3

Wstępne doświadczenia w stosowaniu chemioterapii neoadjuwantnej M-VAC w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem pę cherza (T2—T4)
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Adam Pawinski, Danuta Gajl, Grzegorz Madej, Tadeusz Krzeski
Psoas hitch w powtórnym przeszczepieniu moczowodu do pęcherza moczowego
Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Analiza wyników operacyjnego leczenia chorych na kamicę odlewową nerek w la tach ,1986—1989
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1991/44/2

Leczenie kamicy odlewowej nerek u dzieci metodą ESWL
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
List w sprawie pracy T. Malczyka pt. Zastosowanie przez odbytniczej cienkoigłowej biopsji do oceny zmian morfologicznych w steczu u chorych leczonych hormonalnie z powodu rozrostu gruczołu krokowego (Urol.Pol.,1989,42,3,173)
Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1991/44/1

Uretrotomia metodą Otisa w leczeniu zwężeń cewki po operacjach spodziectwa
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Przetoka pęcherzowo-pochwową jako powikłanie przezcewkowego nacięcia ureterocele
Cezary Brzozowski, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1990/43/4

ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU WTÓRNEGO ZWĘŻENIA POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO. MODYFIKACJA WŁASNA
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1990/43/3

ENDOMETRIOZA ŚRÓDŚCIENNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Krzysztof Pych, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski, Roman Pykało, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1990/43/1

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Mieczysław Ołpiński, Janusz Gołębiewski, Tadeusz Krzeski
DŁUGOTRWAŁY, BOLESNY WZWÓD PRĄCIA PO WSTRZYKNIĘCIU PAPAWERYNY DO CIAŁA JAMISTEGO
Robert Górecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1989/42/4

WARTOŚĆ WEWNĘTRZNEGO DRENAŻU GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Maciej Czaplicki, Tadeusz Krzeski
MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tomasz Demkow, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Piotr Trypens
OPERACYJNE LECZENIE CHOREGO Z GUZEM NERKI I PRZECIWLEGŁEGO MOCZOWODU
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1988/41/3

NERKA NADLICZBOWA
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Janusz Gołębiewski, Piotr Trypens

Urologia Polska 1988/41/2

POSZERZENIE MOCZOWODU IZOLOWANĄ PĘTLĄ JELITA CIENKIEGO POZBAWIONĄ ŚLUZÓWKI U CHOREGO Z NAWROTOWĄ KAMICĄ NERKOWĄ DONIESIENIE WSTĘPNE
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Stefan Kruś, Mabruk Emsallem

Urologia Polska 1988/41/1

OCENA ZAWARTOŚCI LH I FSH W TKANCE GRUCZOLAKA STERCZA
Waldemar Dorobek, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Stefan Zgliczyński, Bogusława Baranowska
WPŁYW ZESZYWANIA LUB NIE ZESZYWANIA OTRZEWNEJ DNA MIEDNICY NA PRZEBIEG POOPERACYJNY I POWIKŁANIA U CHORYCH PO WYCIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski
WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO-MACICZNYCH
Maciej Czaplicki, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1987/40/2

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE OBRAZÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH ZMIAN LITYCH W NERCE, WYKRYTYCH PRZYPADKOWO LUB NIE POTWIERDZONYCH UROGRAFICZNIE
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Stanisław Walecki, Tadeusz Krzeski
PRZEZSKÓRNE OPERACJE KAMICY NERKOWEJ I MOCZOWODOWEJ - DONIESIENIE WSTĘPNE
Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Lesław Sęk

Urologia Polska 1985/38/4

OPERACJE PRZECIWODPŁYWOWE U DZIECI BEZ DRENOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Jarosław Zięba

Urologia Polska 1984/37/4

DOPĘCHERZOWE WLEWKI Z ADRIBLASTYNY W ZAPOBIEGANIU WZNOWOM BRODAWCZAKÓW I RAKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (Tl) PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
ROLA ULTRASONOGRAFII, TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ARTERIOGRAFII W DIAGNOSTYCE GUZÓW NEREK
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Maciej Niemierko, Jerzy Wąsik, Bogdan Pruszyński, Wiesław Jakubowski, Ryszard Pacho, Sylwia Malanowska, Przemysław Stafiej

Urologia Polska 1984/37/2

WŁASNA METODA USUWANIA EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODOWEGO
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
SPRAWOZDANIE Z 77 KONGRESU FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO, PARYŻ, 16?19 LISTOPADA 1983 R.
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1984/37/1

OPERACYJNE LECZENIE ODPŁYWU WSTECZNEGO TOWARZYSZĄCEGO WADZIE PODWÓJNEGO MOCZOWODU
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Tadeusz Krzeski
WSTĘPNA OCENA PRZEŻYCIA CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH CYSTEKTOMIĄ PO UPRZEDNIM NAPROMIENIENIU DAWKĄ 2000 RADÓW
Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Maciej Niemierko, Danuta Gajl
TRIGONOILEOCUTANEOSTOMIA
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki

Urologia Polska 1983/36/3

Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu doustnego cefadroxil o nazwie duricef f-my mayer bristol
Tadeusz Krzeski, Józefa Wencel, Maciej Czaplicki
Wstępna ocena kliniczna glucaronu f-my pharmakon w zapobieganiu wznowom powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
Kriochirurgiczne leczenie gruczolaka i raka stercza
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Andrzej Gomuła
Operacja plastyczna łechtaczki w obojnactwie
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1983/36/2

Sprawozdanie z 76 Kongresu Francuskiego Towarzystwa Urologicznego Paryż, 23?27. w. 1982 r.
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1983/36/1

Badania doświadczalne nad wpływem 3,7% roztworu formaliny na miedniczkę, kielichy i nerkę królika
Jerzy Piaszczyński, Ryszard Cieslik, Tadeusz Krzeski
Zmiany w moczowodzie królika spowodowane wprowadzeniem do pęcherza moczowego 3,7% roztworu formaliny
Jerzy Piaszczyński, Tadeusz Krzeski, Ryszard Cieslik

Urologia Polska 1982/35/3-4

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu metodą sobera
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1980/33/4

Ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu u chorych z rakiem pęcherza moczowego leczonych cystektomią po uprzednim napromienieniu typu „Short" (2000 rd)
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Mirosław Kazoń, Danuta Gajl, Maciej Niemierko, Bogusława Sochacka, Andrzej Borówka, Maciej Zachwiej, Andrzej Miecznikowski

Urologia Polska 1980/33/1

Wartość Amikacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Agnieszka Wardyńska-Szlasa, Jerzy Zachwiej

Urologia Polska 1979/32/2

Wartość raveronu w leczeniu chorych z przerostem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1978/31/4

Wyniki leczenia tadenanem chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Witold Klimowicz