PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Guzowski

Urologia Polska 1990/43/3

PRZYCZYNEK DO RÓŻNICOWANIA GUZÓW W MIEDNICY MNIEJSZEJ
Tadeusz Guzowski, Bogdan Werner, Stefan Wesołowski