PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

T. Cichocki

Urologia Polska 2000/53/3

ZAWARTOŚĆ CYRKONU W SUROWICY KRWI I TKANCE RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO U LUDZI
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, T. Cichocki, Wojciech Kwiatek

Urologia Polska 2000/53/1

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU ORAZ WSPÓŁCZYNNIK Cu/Zn W SUROWICY KRWI ORAZ TKANCE RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, T. Cichocki, Wojciech Kwiatek