PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sylwia Trubacz

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 14 - Dziesięć lat przezskórnego pozyskiwania plemników do zabiegów wspomaganego rozrodu IVF-ICSI/PESA, TESA
Jan Karol Wolski, Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski, Bogdan Biarda, Hanna Marszał, Sylwia Trubacz