PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stefania Kardaszewicz

Urologia Polska 1980/33/4

Bezmocz wydalniczy z przyczyny hematologicznej
Bożena Zapatka, Stefania Kardaszewicz