PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stefan Kru¶

Urologia Polska 1992/45/3

Brodawczak odwrócony inverted papilloma) moczowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Tadeusz Krzeski, Ewa Walczakowa, Stefan Kru¶

Urologia Polska 1988/41/2

POSZERZENIE MOCZOWODU IZOLOWANˇ PĘTLˇ JELITA CIENKIEGO POZBAWIONˇ ¦LUZÓWKI U CHOREGO Z NAWROTOWˇ KAMICˇ NERKOWˇ DONIESIENIE WSTĘPNE
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Stefan Kru¶, Mabruk Emsallem