PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Stanisław Dobrzański

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

The case of patient with embryonal cancer in the left testis and tumour inthe atrophic right testis
Teresa Gawlik-Jakubczak, Stanisław Dobrzański, Jan Iwanicki