PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Spiridon Simadirakis

Urologia Polska 1992/45/3

Wyniki leczenia żylaków powrózka nasiennego
Tadeusz Zajączkowski, Spiridon Simadirakis, Winfried Straube