PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Majewski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Diagnostyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skóry i błony śluzowej narządów płciowych męskich
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska
Obrzezanie – postępowaniem diagnostycznym i leczniczym zmian na prąciu wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska