PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Szlefarski

Urologia Polska 1982/35/1-2

Współistnienie tętniaka tętnicy nerkowej z nadciśnieniem
Ryszard Szlefarski, Mieczysław Fryczkowski