PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Prędki

Urologia Polska 2003/56/4

Opóźniona diagnoza raka nerki u chorego z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek, nawracającym krwiomoczem oraz współistniejącym rakiem kory nadnercza
Waldemar Elikowski, Ryszard Prędki, Andrzej Karwowski, Mieczysław Gawroński

Urologia Polska 1995/48/2

RZADKI PRZYPADEK ZAPALNEGO GUZA POWSTAŁEGO W PRZETRWAŁYM MOCZOWNIKU U 62 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Ryszard Prędki, Piotr Nowakowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1994/47/4

: Przypadek lewostronnej przepukliny pachwinowej z całko- witym przemieszczeniem pęcherza moczowego do moszny
Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias, Józef Traczyk

Urologia Polska 1981/34/3-4

Guzy neuropochodne nerek
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Ryszard Prędki

Urologia Polska 1978/31/3

Ocena różnych metod diagnostycznych w nowotworach pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Tadeusz Jurczykowski, Ryszard Prędki